Lao động - Tiền lươngTin pháp luậtTin tức pháp luật nổi bật

Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội năm 2023

Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

Bảo hiểm xã hội gồm bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện. Người tham gia bảo hiểm xã hội sẽ được hưởng các chế độ tương ứng khi đáp ứng đủ điều kiện.

Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia.

Bảo hiểm xã hội bắt buộc có các chế độ sau đây:

– Ốm đau;

– Thai sản;

– Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

– Hưu trí;

– Tử tuất.

Tương ứng với mỗi chế độ sẽ có những điều kiện hưởng khác nhau theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và các quy định khác lên quan.

Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

Bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ sau đây:

– Hưu trí;

– Tử tuất.

Tương ứng với mỗi chế độ sẽ có những điều kiện hưởng khác nhau theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và các quy định khác lên quan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *