1Bình luận

So sánh chiến lược chiến tranh cục bộ và Việt Nam hóa chiến tranh

So sánh chiến lược chiến tranh cục bộ và chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh:

I. GIỐNG NHAU:

1. Hình thức: là loại hình chiến tranh xâm lược thực dân mới của Mỹ.

2. Phương tiện, chi phí chiến tranh:

– Hiện đại bậc nhất của Mỹ, do Mỹ cung cấp.

– Đều dựa vào bộ máy chính quyền và quân đội Sài Gòn.

– Đều sử dụng viện trợ kinh tế và quân sự để tiến hành chiến tranh.

– Đều sử dụng chính sách bình định nhằm chiếm đất giành dân.

3. Mục tiêu chiến tranh:

– Nhằm chia cắt lâu dài Việt Nam, biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mĩ, dùng miền Nam làm bàn đạp tấn công miền Bắc và phản kích phe xã hội chủ nghĩa từ phía Đông Nam Á.

II. KHÁC NHAU

1. Chiến lược chiến tranh cục bộ (1965 – 1968)

– Lực lượng: Quân Mĩ, quân một số nước đồng minh và quân đội Sài Gòn.

– Phạm vi – quy mô: Toàn Việt Nam.

– Âm mưu: Nhằm nhanh chóng tạo ưu thế về quân sự, giành lại thế chủ động trên chiến trường, đẩy lùi lực lượng cách mạng tiến tới tiêu diệt.

– Thực hiện:

+ Ồ ạt đổ quân viễn chinh Mỹ, quân thân Mĩ và phương tiện chiến tranh hiện đại vào Việt Nam.

+ Tiến hành 2 cuộc phản công chiến lược mùa khô (1965 – 1966 và 1966 – 1967) bằng hàng loạt cuộc hành quân “tìm diệt” và “bình định” vào “Đát thánh Việt cộng”.

+ Kết hợp với chiến tranh phá hoại miền Bắc nhằm phá hoại công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiêu hủy tiềm lực kinh tế – quốc phòng miền Bắc, ngăn chặn sự chi viện từ bên ngoài vào miền Bắc, từ Bắc vào Nam, làm lung lay quyết tâm chống Mỹ của nhân dân Việt Nam.

2. Chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh và Đông Dương hóa chiến tranh (1969 – 1973)

– Lực lượng: Quân đội tay sai là chủ yếu, có sự phối hợp về không quân, hậu cần của Mĩ do cố vấn Mĩ chỉ huy.

– Phạm vi – quy mô: Toàn Đông Dương.

– Âm mưu: “Dùng người Việt đánh người Việt” và “Dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương”; Tận dụng xương máu của người Việt thay cho quân Mĩ.

– Thực hiện:

+ Tăng cường xây dựng quân đội Sài Gòn làm lực lượng chiến đấu chủ yếu trên chiến trường, quân Mĩ rút dần về nước, thực hiện “dùng người Việt đánh người Việt”.

+ Sử dụng quân đội Sài Gòn mở rộng cuộc chiến tranh xâm lược Campuchia (1970), tăng cường chiến tranh ở Lào (1971) thực hiện “Dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương”.

+ Tìm cách thỏa hiệp với Trung Quốc, hòa hoãn với Liên Xô nhằm hạn chế sự giúp đỡ của các nước này đối với nhân dân Việt Nam.

+ Sẵn sàng Mĩ hóa trở lại cuộc chiến tranh khi có điều kiện.

One Response

  1. Bùi Quốc cảnh

Ý kiến