0Bình luận

So sánh điều kiện CPT và DAP trong incoterms 2020

CPT và DAP là 2 điều kiện quan trọng được đề cập trong incoterm 2020 có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 01/01/2020. Giữa 2 điều kiện CPT và DAP có nhiều điểm khác nhau.

– Điều kiện CPT (Carriage Paid To: Cước phí trả tới)

– Điều kiện DAP (Delivered At Place: Giao tại địa điểm chỉ định)

1. Về cách viết trên hợp đồng:

– Cách viết Điều kiện CPT: CPT [Nơi đến quy định] Incoterms 2020

– Cách viết Điều kiện DAP: DAP [nơi đến quy định] Incoterms 2020

2. Về trách nhiệm của người bán

(i) Điều kiện CPT:

– Giao hàng đã thông quan xuất khẩu tới địa điểm người mua chỉ định nhận hàng

– Có trách nhiệm thông quan xuất khẩu nhưng không có trách nhiệm thông quan nhập khẩu, Có trách nhiệm cung cấp giấy phép hỗ trợ người mua thông quan nhập khẩu

– Ký hợp đồng vận tải giao hàng tới địa chỉ người mua chỉ định nhận hàng có thể tại cảng nhập hoặc sâu bên trong nước nhập khẩu

(ii) Điều kiện DAP:

Giao hàng đã thông quan nhập khẩu tới địa chỉ nhận hàng do người mua chỉ định đảm bảo đúng tiến độ. Để làm được việc này người bán cần thực hiện những việc sau:

– Sản xuất, đóng gói đảm bảo đủ sản lượng hàng kéo hàng ra cảng xuất theo đúng tiến độ

– Thông quan xuất khẩu

– Ký hợp đồng vận trở tới địa chỉ người mua nhận hàng (vận tải quốc tế, nội địa đầu nhập..)

– Hỗ trợ cung cấp chứng từ nhập khẩu theo yêu cầu của người mua để thông quan nhập khẩu

– Chở hàng tới nơi người mua chỉ định nhận hàng nhưng không có trách nhiệm dỡ hàng xuống phương tiện trở tới trừ khi trong thỏa thuận có điều này.

3. Về trách nhiệm của người mua

(i) Điều kiện CPT:

– Có nghĩa vụ thông quan nhập khẩu

– Nhận hàng tại địa điểm chỉ định từ người chuyên chở do người bán thuê.

– Bốc xếp hàng vào kho tiến hành nhập kho tiêu thụ hàng hóa

(ii) Điều kiện DAP:

– Thông quan nhập khẩu

– Nhận hàng tại nơi người bán giao hàng, dỡ hàng từ phương tiện vận tải trở tới

– Có thể thêm trách nhiệm vận tải nội địa từ nơi nhận hàng tới kho của người mua

4. Về nơi chuyển giao rủi ro

(i) Điều kiện CPT: Rủi ro được chuyển giao từ người bán qua người sau khi hàng hóa được giao cho người chuyên chở đầu tiên. Như vây, CPT có người bán có trách nhiệm giao hàng tới nơi chỉ định nhận hàng nhưng không đảm bảo được an toàn cho hàng hóa, rủi ro vẫn là người mua chịu.

(ii) Điều kiện DAP: Người bán chịu mọi rủi ro về tổn thất hay mất mát đối với hàng hóa đến khi hàng hóa được giao, trừ những trường hợp mất mát hay hư hỏng đã được đề cập không phải do người bán chịu trách nhiêm, Như vậy bán hàng DAP người bán sẽ chịu rủi ro tới khi giao hàng cho người mua.

Ý kiến