Lĩnh vực khácTin pháp luậtTin tức pháp luật nổi bật

So sánh điều kiện FCA và CPT trong incoterms 2020

FCA và CPT là 2 điều kiện quan trọng được đề cập trong incoterms 2020 có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 01/01/2020. Giữa 2 điều kiện DPU và DAP có nhiều điểm khác nhau.

– Điều kiện FCA (Free Carrier: Giao cho người chuyên chở)

– Điều kiện CPT (Carriage Paid To: Cước phí trả tới)

1. Về cách viết trên hợp đồng:

– Cách viết Điều kiện FCA: FCA [Nơi đến quy định] Incoterms 2020

– Cách viết Điều kiện CPT: CPT [Nơi đến quy định] Incoterms 2020

2. Về trách nhiệm của người bán

(i) Điều kiện FCA:

– Giao hàng cho người chuyên chở hoặc một người khác do người mua chỉ định tại địa điểm người mua nhận hàng theo thỏa thuận đã ký tại hợp đồng ngoại thương.

– Người bán không có nghĩa vụ kí kết hợp đồng vận tải quốc tế và mua bảo hiểm, nếu người mua yêu cầu thì rủi ro cho việc vận tải này nguời mua sẽ chịu trách nhiệm. Người bán hoàn toàn có quyền từ chối ký  hợp đồng vận tải mua bảo hiểm quốc tế  theo yêu cầu của người mua.

– Về thông quan xuất khẩu: Nếu trong thỏa thuận có việc thông quan xuất khẩu thì người bán phải chịu toàn bộ chi phí và trách nhiệm thông quan xuất khẩu như: giấy phép xuất khẩu; kiểm tra an ninh; giám định hàng hóa; và bất kì quy định pháp lý nào.

– Ngoài ra, người bán cũng được yêu cầu hỗ trợ người mua cung cấp các chứng từ cần thiết cho việc thông quan nhập khẩu

Thực tế, hiện nay các điều kiện mua bán FCA người bán có trách nhiệm thông quan xuất khẩu và hỗ trợ cung cấp chứng từ nhập khẩu cho người mua.

(ii) Điều kiện CPT:

– Giao hàng đã thông quan xuất khẩu tới địa điểm người mua chỉ định nhận hàng

– Có trách nhiệm thông quan xuất khẩu nhưng không có trách nhiệm thông quan nhập khẩu, Có trách nhiệm cung cấp giấy phép hỗ trợ người mua thông quan nhập khẩu

– Ký hợp đồng vận tải giao hàng tới địa chỉ người mua chỉ định nhận hàng có thể tại cảng nhập hoặc sâu bên trong nước nhập khẩu

3. Về trách nhiệm của người mua

(i) Điều kiện FCA:

– Nhận hàng tại địa điểm chỉ định

– Ký hợp đồng vận tải quốc tế, mua bảo hiểm quốc tế nếu cần thiết, ký hợp đồng vận tải nội địa từ cảng nhập về kho người mua

– Có trách nhiệm làm thủ tục thông quan nhập khẩu, thanh toán các chi phí về thuế, phí tại nước nhập khẩu.

(ii) Điều kiện CPT:

– Có nghĩa vụ thông quan nhập khẩu

– Nhận hàng tại địa điểm chỉ định từ người chuyên chở do người bán thuê.

– Bốc xếp hàng vào kho tiến hành nhập kho tiêu thụ hàng hóa

4. Về nơi chuyển giao rủi ro

(i) Điều kiện FCA: Chuyển giao từ người bán qua người mua tại nơi hàng hóa được bàn giao cho người chuyên chở hoặc người khác do người mua chỉ định.

(ii) Điều kiện CPT: Rủi ro được chuyển giao từ người bán qua người sau khi hàng hóa được giao cho người chuyên chở đầu tiên. Như vây, CPT có người bán có trách nhiệm giao hàng tới nơi chỉ định nhận hàng nhưng không đảm bảo được an toàn cho hàng hóa, rủi ro vẫn là người mua chịu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *