Lĩnh vực khácTin pháp luậtTin tức pháp luật nổi bật

So sánh EXW và FCA trong incoterms 2020

EXW và FCA là 2 điều kiện quan trọng được đề cập trong incoterms 2020 có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 01/01/2020. Giữa 2 điều kiện EXW và FCA có nhiều điểm khác nhau.

1. Về cách viết trên hợp đồng:

– Cách viết Điều kiện EXW: Điều kiện EXW ( Giao hàng tại xưởng)

– Cách viết Điều kiện FCA: EXW [Nơi đến quy định] Incoterms 2020

2. Về trách nhiệm của người bán

(i) Điều kiện EXW:

– Giao hàng cho người mua tại nơi nhận hàng có thể tại kho người bán hoặc nơi khác ngoài kho người bán do người mua chi định.

– Nếu không có trong thỏa thuận của 2 bên mua bán thì người bán không có trách nhiệm bốc hàng lên phương tiện vận tải cho người mua.

– Chuyển giao rủi ro: Điểm chuyển giao rủi ro chính là nơi người bán giao hàng cho người mua. Sẽ chịu hết trách nhiệm tới khi hàng được giao cho người mua.

– Người bán không có trách nhiệm thông quan xuất khẩu, mua bảo hiểm quốc tế hay thông quan nhập khẩu nếu không có trong thỏa thuận từ 2 bên mua bán

(ii) Điều kiện FCA:

– Giao hàng cho người chuyên chở hoặc một người khác do người mua chỉ định tại địa điểm người mua nhận hàng theo thỏa thuận đã ký tại hợp đồng ngoại thương.

– Người bán không có nghĩa vụ kí kết hợp đồng vận tải quốc tế và mua bảo hiểm, nếu người mua yêu cầu thì rủi ro cho việc vận tải này nguời mua sẽ chịu trách nhiệm. Người bán hoàn toàn có quyền từ chối ký  hợp đồng vận tải mua bảo hiểm quốc tế  theo yêu cầu của người mua.

– Về thông quan xuất khẩu: Nếu trong thỏa thuận có việc thông quan xuất khẩu thì người bán phải chịu toàn bộ chi phí và trách nhiệm thông quan xuất khẩu như: giấy phép xuất khẩu; kiểm tra an ninh; giám định hàng hóa; và bất kì quy định pháp lý nào.

– Ngoài ra, người bán cũng được yêu cầu hỗ trợ người mua cung cấp các chứng từ cần thiết cho việc thông quan nhập khẩu

Thực tế, hiện nay các điều kiện mua bán FCA người bán có trách nhiệm thông quan xuất khẩu và hỗ trợ cung cấp chứng từ nhập khẩu cho người mua.

3. Về trách nhiệm của người mua

(i) Điều kiện DAP:

– Nhận hàng từ người bán

– Ký hợp đồng vận tải nội địa và quốc tế đảm bảo giao hàng tới kho người mua nhận hàng.

– Mua bảo hiểm vận tải nếu cần (Mua bảo hiểm vận tải quốc tế và nội địa)

– Thông quan nhập khẩu ( chuẩn bị giấy phép, đóng thuế nhập khẩu)

– Nhập kho tiêu thụ hàng hóa (thuê kho, bốc xếp hàng hóa)

(ii) Điều kiện FCA:

– Nhận hàng tại địa điểm chỉ định

– Ký hợp đồng vận tải quốc tế, mua bảo hiểm quốc tế nếu cần thiết, ký hợp đồng vận tải nội địa từ cảng nhập về kho người mua

– Có trách nhiệm làm thủ tục thông quan nhập khẩu, thanh toán các chi phí về thuế, phí tại nước nhập khẩu.

4. Về nơi chuyển giao rủi ro

(i) Điều kiện DAP: Từ người bán sang người mua khi hàng được giao thành công cho người mua tại kho của người bán hoặc địa điểm người mua chỉ định.

(ii) Điều kiện FCA: Chuyển giao từ người bán qua người mua tại nơi hàng hóa được bàn giao cho người chuyên chở hoặc người khác do người mua chỉ định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *