0Bình luận

So sánh sự giống và khác nhau giữa quang hợp và hô hấp

Hô hấp chính là quá trình vận chuyển oxy từ không khí bên ngoài vào các tế bào trong mô và vận chuyển cacbonic oxit theo chiều ngược lại dưới tác dụng của enzim.

Còn quan hợp là quá trình tổng hợp chất hữu cơ từ các nhóm thực vật, tảo và một số vi khuẩn thông qua quá trình thu nhận ánh sáng từ năng lượng mặt trời.

Quá trình quang hợp và hô hấp có các điểm giống nhau như sau:

– Đều là một quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào.

– Đều là chuỗi phản ứng oxi hóa – khử khá phức tạp.

– Đều có sự tham gia quan trọng của chất vận chuyển Electron.

Tuy nhiên, quang hợp và hô hấp cũng có những điểm khác biệt cơ bản sau đây:

Nội dung Quang hợpHô hấp
Tế bào thực hiện  – Tế bào của thực vật, tảo và một số loại vi khuẩn. – Tất cả loại tế bào.
Bào quan tham gia – Lục lạp – Ti thể
Điều kiện ánh sáng – Phải có ánh sáng. – Không cần điều kiện ánh sáng.
Sắc tốSắc tố quang hợp. – Không cần sắc tố.
Sự chuyển hoá năng lượng – Năng lượng ánh sáng chuyển hóa thành năng lượng hóa học ở các hợp chất hữu cơ. – Giải phóng ra nguồn năng lượng tiềm tàng trong hợp chất hữu cơ và tích lũy thành năng lượng dễ sử dụng ATP. 
Sự chuyển hoá vật chất – Là một quá trình tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ. – Là một quá trình phân giải các chất hữu cơ thành chất vô cơ.

Ý kiến