0Bình luận

So sánh sự khác nhau giữa luật công và luật tư

Sự phân biệt giữa luật công và luật tư đã bắt nguồn từ luật La Mã. Nó đã được các quốc gia theo Dân luật ứng dụng vào đầu thế kỷ 19, và từ đó lan dần sang luật pháp các nước theo thông luật.

Tuy nhiên ranh giới giữa luật công và luật tư thì không phải lúc nào cũng rõ ràng trong một số trường hợp.

1. Luật công là gì?

Luật công là một phần của luật pháp mà cai quản quan hệ giữa cá nhân và chính phủ, và những quan hệ giữa các cá nhân mà có liên quan trực tiếp đến xã hội.

Các quan hệ mà luật công cải quản thường thì không cân xứng và không bình đẳng – cơ quan chính phủ (trung tâm hay địa phương) có thể ra quyết định về quyền của cá nhân.

Tuy nhiên, theo học thuyết Pháp quyền, nhà cầm quyền chỉ có thể làm việc trong vòng pháp luật. Chính phủ phải tuân theo luật pháp. Một công dân không hài lòng với một quyết định của nhà cầm quyền, có thể kháng cáo lên tòa án để được xem xét.

Luật công bao gồm ba bộ phận là luật hiến pháp, luật hành chính và luật hình sự:

– Luật hiến pháp bao gồm các ngành khác nhau của nhà nước: Hành pháp, lập pháp và tư pháp.

– Luật hành chính điều chỉnh thương mại quốc tế, sản xuất, ô nhiễm, thuế, và tương tự.

– Luật hình sự liên quan đến các biện pháp trừng phạt của nhà nước đối với các cá nhân hoặc công ty nhằm đạt được công bằng và trật tự xã hội.

2. Luật tư là gì?

Luật tư còn gọi là Luật cá nhân hoặc Quyền cá nhân, là một phần của Hệ thống pháp luật Dân luật, luật liên quan đến quan hệ giữa các cá nhân, hay là đến lợi ích của các cá nhân, chẳng hạn như luật về hợp đồng.

Nó khác biệt với luật công (bao gồm cả luật hình sự), mà liên quan đến đến lợi ích của nhà nước và lợi ích công cộng, hoặc quan hệ có tính thứ bậc (không bình đẳng) giữa nhà nước và công dân.

Nói tổng quát, luật tư liên quan đến quan hệ giữa các cá nhân, hoặc cá nhân và nhà nước trong quan hệ bình đẳng, còn luật công thì dính líu tới quan hệ giữa nhà nước và dân chúng nói chung.

3. Sự khác nhau giữa luật công và luật tư

– Luật công chi phối cá nhân, công dân hoặc tập đoàn và nhà nước, trong khi luật tư áp dụng cho cá nhân.

– Luật công giao dịch với phạm vi lớn hơn, trong khi luật tư liên quan đến phạm vi cụ thể hơn.

– Luật công liên quan nhiều hơn đến các vấn đề ảnh hưởng đến công chúng hoặc chính nhà nước, trong khi đó, luật tư nhân tập trung nhiều hơn vào các vấn đề ảnh hưởng đến các cá nhân hoặc tập đoàn tư nhân.

Ý kiến