0Bình luận

So sánh sự khác nhau giữa vụ án dân sự và việc dân sự

Vụ việc dân sự là các tranh chấp, các yêu cầu về dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại và lao động được Tòa án thụ lý, giải quyết theo trình tự, thủ tục theo pháp luật tố tụng dân sự quy định trên cơ sở có đơn khởi kiện, đơn yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Vụ việc dân sự bao gồm: vụ án dân sự và việc dân sự.

Vụ án dân sự là gì?

Vụ án dân sự là khi các bên xảy ra tranh chấp đến mức không thể từ điều hòa, giải quyết được dẫn đến hành vi khởi kiện ra Tòa án có thẩm quyền và Tòa án phải thụ lý tranh chấp đó. Điều này có nghĩa là chỉ khi một tranh chấp thỏa mãn cả 3 yếu tố nêu trên thì mới trở thành vụ án dân sự.

Quy trình, thủ tục giải quyết vụ án dân sự thường phức tạp hơn, tốn thời gian và tiền bạc hơn so với việc dân sự. Do đó, trước khi tiến hành cần xác định rõ thế nào là vụ án dân sự để có thể thực hiện việc khởi kiện một cách nhanh chóng và đúng pháp luật.

Việc dân sự là gì?

Việc dân sự tức là các bên không có tranh chấp với nhau tuy nhiên có đơn yêu cầu Tòa án giải quyết, công nhận… một số vấn đề và Tòa án phải thụ lý đơn yêu cầu đó. Vậy việc dân sự xảy ra khi thỏa mãn cả ba yếu tố sau: Các bên không có tranh chấp với nhau; Có đơn yêu cầu; Tòa án phải thụ lý đơn yêu cầu đó.

Về cơ bản quy trình, thủ tục giải quyết việc dân sự sẽ đơn giản, nhanh chóng và ít tốn kém hơn vụ án dân sự rất nhiều.

Sự khác nhau giữa vụ án dân sự và việc dân sự

Vụ án dân sự và việc dân sự có sự khác nhau cơ bản như sau: vụ án dân sự các bên sẽ có tranh chấp còn việc dân sự sẽ không có tranh chấp giữa các bên; đối với vụ án dân sự sẽ căn cứ trên hành vi khởi kiện ra Tòa án còn việc dân sự sẽ là hành vi nộp đơn yêu cầu.

Chính vì vụ án dân sự và việc dân sự khác nhau như vậy, nên quy trình, thủ tục giải quyết vụ án dân sự thường phức tạp hơn, tốn thời gian và tiền bạc hơn so với việc dân sự.

Ý kiến