0Bình luận

So sánh tiền tệ với hàng hóa thông thường

Theo quan điểm của các nhà kinh tế học hiện đại thì tiền tệ có mấy chức năng? So sánh tiền tệ với hàng hóa thông thường?

>>> Xem thêm:

Tiền tệ có mấy chức năng?

Theo quan điểm của các nhà kinh tế học hiện đại thì tiền tệ có 3 chức năng như sau:

(i) Phương tiện trao đổi là chức năng thể hiện bản chất của tiền tệ.

– Tiền tệ thực hiện chức năng này trong quá trình lưu thông, mua bán hàng hóa – Giúp phân biệt tiền tệ với các tài sản khác

– Quá trình trao đổi hàng hóa diễn ra thuận tiện, dễ dàng hơn

(ii) Thước đo giá trị là tiền tệ được dùng làm đơn vị để đo giá trị của các hàng hóa, dịch vụ trong nền kinh tế.

– Gía trị hàng hóa, dịch vụ được biểu hiện ra bằng tiền

– Việc so sánh giá trị của các hàng hóa dễ dàng hơn

– Có thể định lượng mọi hình thức giá trị dù tồn tại dưới dạng nào

(iii) Phương tiện cất trữ: Cất trữ giá trị, tiền tệ có thể đem cất trữ giống như các tài sản khác

– Tiền tệ là tài sản có tính thanh khoản cao nhất, dễ dàng đem ra sử dụng

– Tuy nhiên tiền không phải cách lựa chọn tốt nhất để cất trữ trong dài hạn vì tiền có thể bị mất giá mà không sinh lời

So sánh tiền tệ với hàng hóa thông thường

Hàng hóa thông thườngTiền tệ (Hàng hóa đặc biệt)
Khái niệmHàng hóa là sản phẩm của lao động có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người và dùng để trao đổi với nhauTiền tệ là một hàng hóa đặc biệt được chấp nhận chung trong thanh toán và đóng vai trò là vật ngang giá chung để đổi lấy hàng hóa và dịch vụ hoặc để hoàn trả các khoản nợ
Điều kiện ra đờiSự ra đời của sản xuất hàng hóa dựa trên hai điều kiện: Sự phân công lao động xã hội và sự tách biệt tương đối về mặt kinh tế giữa những người sản xuấtQuá trình phát triển và lưu thông hàng hóa dẫn đến sự cần thiết cần có vật trung gian trong trao đổi 
Đặc trưng, Giá trị sử dụng: Công Giá trị sử dụng: Là khả năng thỏa mãn
Bản chấtdụng của sản phẩm có khả năng thỏa mãn nhu cầu của con người trong tiêu dùng Giá trị: Lao động xã hội của người sản xuất ra hàng hóa kết tinh trong hàng hóanhu cầu sử dụng làm vật trung gian trong trao đổi Giá trị: Thể hiện sức mua của tiền, đó là khả năng trao đổi được ít hay nhiều hàng hóa.
Yếu tố quy định giá trị sử dụngDo đặc tính tự nhiên của hàng hóa quy địnhDo xã hội quy định
Thời gian tồn tại giá trị sử dụngTồn tại vĩnh viễn với đặc tính tự nhiênMang tính lịch sử, tồn tại trong những giai đoạn nhất định

Ý kiến