0Bình luận

So sánh ưu, nhược điểm của lãi suất thả nổi và lãi suất cố định

Lãi suất cố định là lãi suất được áp dụng trong suốt thời hạn vay; còn lãi suất thả nổi là lãi suất có thể thay đổi phù hợp với sự biến động của lãi suất thị trường và có thể báo trước hoặc không báo trước.

Lãi suất thả nổi và lãi suất cố định đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng, cụ thể như sau:

(i) Ưu, nhược điểm của lãi suất thả nổi

– Ưu điểm: Thích hợp trong một môi trường đầu tư không ổn định và các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất là khó dự đoán.

– Nhược điểm: Người đi vay và người cho vay không thể xác định chính xác mức lãi suất sẽ phải trả.

(ii) Ưu, nhược điểm của lãi suất cố định

– Ưu điểm: Người gửi tiền và người vay tiền biết trước số tiền lãi được trả và phải trả.

– Nhược điểm: Bị ràng buộc vào một lãi suất nhất định trong một thời gian nào đó, các tổ chức tín dụng và người vay tiền khó có khả năng phản ứng linh hoạt với các biến động (nếu có) của cung cầu trên thị trường tài chính.

Ý kiến