Kiến thức chung

Sự khác nhau đồng bằng châu thổ và đồng bằng ven biển

Sự khác nhau đồng bằng châu thổ và đồng bằng ven biển. So sánh đồng bằng châu thổ sông và đồng bằng ven biển:

1. Giống nhau: Đều là các đồng bằng châu thổ rộng lớn, được thành tạo và phát triển do phù sa sông bồi tụ dần trên vịnh biển nông, thềm lục địa mở rộng.

2. Khác nhau:

* Đồng bằng Sông Hồng:

– Được hình thành do bồi đắp của hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình.

– Diện tích: 1,5 triệu ha.

– Địa hình: cao ở phía tây và tây bắc, thấp dần ra biển. Địa hình bị chia cắt thành nhiều ô, có một số ô trũng hoặc đồi cao hơn so với địa hình.

– Đồng bằng sông hồng thì đã được con người khai phá từ lâu, có ven đê sông ngăn lũ. Vùng trong đê không được bồi đắp nên hình thành các ô trũng (do quá trình bồi đắp chưa hoàn thiện), một số nơi hình thành ruộng bậc cao, bạc màu, khó thoát nước vào mùa mưa. vùng ngoài đê hàng năm vẫn được bồi đắp nhưng diện tích không lớn.

– Đồng bằng sông hồng chủ yếu là đất phù sa không được bồi đắp hàng năm ( nằm trong đê). Vùng trong đê có đất phù sa cổ bạc màu.

* Đồng bằng sông Cửu Long:

– Được hìh thành do bồi tụ phù sa hệ thống sông Tiền và sông Hậu.

– Diện tích: 4 triệu ha.

– Đia hình thấp và bằng phẳng hơn so với ĐB SHồng, thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông nam. Phần lớn lãnh thổ có địa hình trũng thấp

– Có mạng lưới sông ngòi chằng chịt ,k có đê ngăn lũ nên hằng năm ĐB SCL được bồi tụ phù sa lớn. Về mùa lũ nước ngập trên diện rộng, nhiều vùng trũng lớn bị ngập nước như : Đồng Tháp Mười, Tứ Giac Long Xuyên. Khu vực phía bắc vào thời kỹ lũ lơn nước ngập 4-5 m

– Về mùa cạn thủy triều lấn mạnh làm 2/3 diện tích bị ngập trong nước.

– Đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu là đất phù sa bồi đắp hàng năm , nhưng tính chất đất lại phức tạp , có 3 loại đất chính: đất phù sa ngọt, đất phèn và đất mặn.

+ Đất phù sa màu mỡ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *