Sự khác nhau giữa các hình thức thực hiện pháp luật hành chính

Các hình thức thực hiện quy phạm pháp luật hành chính bao gồm: tuân thủ quy phạm pháp luật hành chính; chấp hành Quy phạm pháp luật hành chính; sử dụng Quy phạm pháp luật hành chính; áp dụng Quy phạm pháp luật hành chính. Trong đó cần chú ý đến hai hình thức là chấp hành và áp dụng.

(i) Tuân thủ Quy phạm pháp luật hành chính: là việc cá nhân, tổ chức kiềm chế không thực hiện các hành vi mà Quy phạm pháp luật hành chính quy định cấm.

Ví dụ: Không đi vào đường ngược chiều, không bấm còi ở nơi có biển cấm còi…

(ii) Chấp hành Quy phạm pháp luật hành chính: là việc cá nhân, tổ chức thực hiện các hành vi mà pháp luật hành chính đòi hỏi họ phải thực hiện.

Ví dụ: Phải đăng kí tạm trú, tạm vắng; phải đi đúng làn đường…

(iii) Sử dụng Quy phạm pháp luật hành chính: là việc cá nhân, tổ chức thực hiện các quyền mà pháp luật hành chính cho phép…

(iv) Áp dụng Quy phạm pháp luật hành chính: là việc cơ quan, tổ chức cá nhân có thẩm quyền căn cứ vào Quy phạm pháp luật hành chính hiện hành để giải quyết các công việc cụ thể phát sinh trong quá trình quản lí hành chính nhà nước.

Ví dụ: Ủy ban nhân dân căn cứ các quy định trong luật đất đai và các nghị định hướng dẫn để giao đất cho cá nhân, tổ chức.

Lưu ý: các yêu cầu khi áp dụng Quy phạm pháp luật hành chính là:

– Đúng nội dung, mục đích của quy phạm được áp dụng;

– Đúng thẩm quyền;

– Đúng thủ tục;

– Đúng thời hạn, thời hiệu;

– Công khai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Hỗ trợ chúng tôi bằng cách tắt TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO của bạn!

Cảm ơn bạn đã chọn website CỐ VẤN PHÁP LÝ!
Có vẻ như bạn đang sử dụng trình chặn quảng cáo. Quảng cáo tài trợ kinh phí cho website chất lượng và hoạt động tốt hơn.
Vui lòng cho phép quảng cáo để tiếp tục thưởng thức những thông tin pháp luật mới nhất mỗi ngày.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock