Sự khác nhau giữa Thuế GTGT khấu trừ và Thuế GTGT trực tiếp

Thuế giá trị gia tăng (GTGT) được tính theo một trong hai phương pháp: Khấu trừ (gián tiếp) hoặc trực tiếp (hay còn gọi là Thuế GTGT khấu trừ và Thuế GTGT trực tiếp). Dưới đây là những điểm giống và khác biệt của phương pháp khấu trừ và phương pháp trực tiếp:

1. Điểm giống nhau giữa Thuế GTGT khấu trừ và Thuế GTGT trực tiếp

Phương pháp khấu trừ và trực tiếp khi tính thuế GTGT có những điểm giống nhau cơ bản sau đây:

– Kê khai tạm tính và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thế thu nhập cá nhân.

– Về mẫu biểu chứng từ, sổ sách và báo cáo tài chính.

2. Điểm khác biệt giữa Thuế GTGT khấu trừ và Thuế GTGT trực tiếp

Phương pháp khấu trừ và trực tiếp khi tính thuế GTGT  có những điểm khác biệt cơ bản sau đây:

(i) Đối tượng áp dụng

– Thuế GTGT khấu trừ:

Phương pháp khấu trừ áp dụng với cơ sở kinh doanh (gồm: Doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh khác) thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, cụ thể:

+ Cơ sở kinh doanh đang hoạt động được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế khi đáp ứng đủ 02 điều kiện sau:

++ Có doanh thu hàng năm từ 01 tỷ đồng trở lên từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

++ Thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ.

+ Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp.

+ Tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp hàng hóa, dịch vụ để tiến hành hoạt động tìm kiếm, thăm dò, phát triển và khai thác dầu, khí nộp thuế theo phương pháp khấu trừ do bên Việt Nam kê khai khấu trừ nộp thay.

– Thuế GTGT trực tiếp:

Phương pháp trực tiếp trên doanh thu được áp dụng với các đối tượng sau:

+ Doanh nghiệp, hợp tác xã đang hoạt động có doanh thu hàng năm dưới mức ngưỡng doanh thu 01 tỷ đồng, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ.

+ Doanh nghiệp, hợp tác xã mới thành lập, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện theo phương pháp khấu trừ.

+ Hộ, cá nhân kinh doanh.

+ Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam không theo Luật Đầu tư và các tổ chức khác không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật.

+ Tổ chức kinh tế khác không phải là doanh nghiệp, hợp tác xã, trừ trường hợp đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ.

(ii) Cách tính số thuế phải nộp

– Thuế GTGT khấu trừ:

Thuế GTGT phải nộp = Số thuế GTGT đầu ra – Số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

– Thuế GTGT trực tiếp:

Thuế GTGT phải nộp = Doanh thu x Tỷ lệ %

(iii) Thuế suất  – tỷ lệ % tính thuế

– Thuế GTGT khấu trừ:

Có 03 loại thuế suất áp dụng với từng nhóm hàng hóa, dịch vụ, cụ thể:

+ Thuế suất 0%;

+ Thuế suất 5%;

+ Thuế suất 10% (áp dụng đối với tất cả hàng hóa, dịch vụ, trừ hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT, chịu thuế suất 0%, thuế suất 5%).

– Thuế GTGT trực tiếp:

Tỷ lệ % để tính thuế GTGT tính theo từng hoạt động cụ thể:

+ Phân phối, cung cấp hàng hóa: 1%;

+ Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%;

+ Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;

+ Hoạt động kinh doanh khác: 2%.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Hỗ trợ chúng tôi bằng cách tắt TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO của bạn!

Cảm ơn bạn đã chọn website CỐ VẤN PHÁP LÝ!
Có vẻ như bạn đang sử dụng trình chặn quảng cáo. Quảng cáo tài trợ kinh phí cho website chất lượng và hoạt động tốt hơn.
Vui lòng cho phép quảng cáo để tiếp tục thưởng thức những thông tin pháp luật mới nhất mỗi ngày.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock