0Bình luận

Sức khỏe loại 3 có phải đi nghĩa vụ quân sự 2023 không?

Theo quy định tại khoản 3 điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP thì chỉ tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 nhập ngũ theo tiêu chuẩn phân loại sức khỏe tại Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP.

Căn cứ quy định tại khoản 4 điều 9 Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP thì dựa vào số điểm chấm cho 8 chỉ tiêu ghi trong phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự để phân loại sức khỏe, cụ thể như sau: Loại 1: 8 chỉ tiêu đều đạt điểm 1; loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2; loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3; loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4; loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5; loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6.

Riêng các cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ, thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Tuy nhiên, công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt như cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ; bị nghiện ma túy hay nhiễm HlV, AIDS sẽ không được gọi nhập ngũ.

Như vậy: Công dân có sức khỏe loại 3 và không bị các tật về mắt như cận thị, viễn thị nêu trên thì đạt tiêu chuẩn để tham gia nghĩa vụ quân sự.

Ví dụ: Nếu công dân có sức khỏe loại 3 có tật khúc xạ về mắt như bị cận thị từ 1,5 diop trở lên hoặc viễn thị các mức độ thì cũng không được gọi nhập ngũ.

Ý kiến