1Bình luận

Tải về File word 06 sách pháp luật online miễn phí

Tổng hợp danh sách các cuốn sách pháp luật được chia sẻ trực tuyến và cho phép người đọc tải file về miễn phí bất cứ lúc nào:

1.  Kỹ năng làm bài thi nhận định đúng – sai các môn pháp luật để đạt điểm cao

Mã số: 001

Số trang: 09

Ngày phát hành: 15/09/2021

Nhà tài trợ: TÀI LIỆU LUẬT PRO

FILE TẢI VỀ

2. Sách Hệ thống 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam và chỉ dẫn áp dụng

Mã số: 002

Số trang: 283

Ngày phát hành: 15/09/2021

Nhà tài trợ: TÀI LIỆU LUẬT PRO

FILE TẢI VỀ

3. Sách Bộ luật Lao động năm 2019 và chỉ dẫn áp dụng

Mã số: 003

Số trang: 416

Ngày phát hành: 15/09/2021

Nhà tài trợ: TÀI LIỆU LUẬT PRO

FILE TẢI VỀ

4. Sách Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 và chỉ dẫn áp dụng

Mã số: 004

Số trang: 48

Ngày phát hành: 05/10/2021

Nhà tài trợ: TÀI LIỆU LUẬT PRO

FILE TẢI VỀ

5. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và chỉ dẫn áp dụng

Mã số: 005

Số trang: 69

Ngày phát hành: 06/10/2021

Nhà tài trợ: TÀI LIỆU LUẬT PRO

FILE TẢI VỀ

6. Luật Kế toán năm 2015 và chỉ dẫn áp dụng

Mã số: 006

Số trang: 58

Ngày phát hành: 06/10/2021

Nhà tài trợ: TÀI LIỆU LUẬT PRO

FILE TẢI VỀ

One Response

  1. Bùi Quốc cảnh

Ý kiến