Chính sách mớiTin tức pháp luật nổi bật

Tăng mạnh mức trợ cấp người có công năm 2023, 2024 trở đi

Xin hỏi có phải Chính phủ vừa ban hành Nghị định 55/2023/NĐ-CP tăng mạnh mức trợ cấp người có công năm 2023, 2024 trở đi đúng không? – Thanh Hùng đến từ TPHCM

Chính phủ ban hành Nghị định 55/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 75/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Tăng mức chuẩn trợ cấp người có công từ ngày 05/9/2023

Theo đó, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng từ 1.624.000 đồng lên 2.055.000 đồng.

Nghị định 55/2023/NĐ-CP nêu rõ mức chuẩn quy định ở trên làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng.

Các mức quy định theo mức chuẩn tại Nghị định 55/2023/NĐ-CP được điều chỉnh khi mức chuẩn được điều chỉnh và làm tròn đến hàng nghìn đồng.

Tăng mạnh mức trợ cấp người có công năm 2023, 2024 trở đi

(1) Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng với người hoạt động cách mạng

Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 55/2023/NĐ-CP, cụ thể như sau:

(2) Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng với thân nhân của người hoạt động cách mạng

Mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 55/2023/NĐ-CP, cụ thể như sau:

(3) Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

Mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh loại B được quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 55/2023/NĐ-CP, cụ thể như sau:

(4) Mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng với bệnh binh và thân nhân

Mức hưởng trợ cấp ưu đãi một lần đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng được quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 55/2023/NĐ-CP, cụ thể như sau:

(5) Trợ cấp ưu đãi hằng tháng khi theo học tại các cơ sở phổ thông dân tộc nội trú, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học

Lưu ý khi áp dụng mức trợ cấp theo Nghị định 55/2023/NĐ-CP

– Trường hợp mức trợ cấp một lần tính theo thâm niên thì sau khi đã tính tròn số năm tham gia kháng chiến mà còn có tháng lẻ thì số tháng lẻ được tính tròn số theo nguyên tắc: từ đủ 06 tháng đến dưới 12 tháng được tính là 01 năm, dưới 06 tháng được tính là 06 tháng.

– Trường hợp không xác định được ngày, tháng bắt đầu hoạt động kháng chiến thì được tính từ ngày 01/7 của năm đó.

– Nghị định 55/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 5/9/2023. Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III, Phụ lục IV được thực hiện kể từ ngày 1/7/2023.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *