0Bình luận

Tết Dương lịch 2022 được nghỉ mấy ngày?

Lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2022 là vấn đề đang được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động quan tâm. Về vấn đề này, Cố Vấn Pháp Lý xin được thông tin như sau:

Đối với người lao động

Khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019 đã quy định cụ thể về thời gian nghỉ Tết Dương lịch như sau:

“1. Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

a) Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

Như vậy, người lao động sẽ được nghỉ làm và hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động cho ngày 01/01/2022.

Tuy nhiên, do ngày 01/01/2022 rơi vào thứ Bảy mà ngày này lại thường được sắp xếp là ngày nghỉ hằng tuần nên người lao động sẽ có cơ hội được nghỉ dài ngày hơn do được nghỉ bù.

Cụ thể, khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động quy định: “3. Nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết quy định tại khoản 1 Điều 112 của Bộ luật này thì người lao động được nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần vào ngày làm việc kế tiếp.”

Theo đó, nếu làm việc theo chế độ nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật, lịch nghỉ Tết Dương lịch 2022 của người lao động sẽ thực hiện từ 01/01/2022 đến hết ngày 03/01/2022, tức được nghỉ 03 ngày liên tục.

Trường hợp làm việc theo chế độ nghỉ 01 ngày/tuần là ngày thứ Bảy hoặc Chủ nhật, người lao động sẽ được nghỉ 02 ngày cuối tuần là ngày 01/01/2022 và ngày 02/01/2022.

Nếu ngày nghỉ hằng tuần rơi vào ngày khác trong tuần thì người lao động chỉ được nghỉ duy nhất 01 ngày là ngày 01/01/2022.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức

Điều 13 Luật Cán bộ, công chức quy định về việc nghỉ lễ, Tết của người cán bộ, công chức như sau: “Cán bộ, công chức được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ để giải quyết việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.”

Cùng với đó, Điều 13 Luật Viên chức cũng quy định về quyền lợi nghỉ lễ, Tết đối với viên chức như sau: “Được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.”

Do vậy, nếu cơ quan, đơn vị thực hiện nghỉ cố định thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần thì lịch nghỉ Tết Dương lịch 2022 của cán bộ, công chức, viên chức là 03 ngày liên tiếp từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 03/01/2022.

Nếu không nghỉ cố định thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần thì lịch nghỉ được thực hiện như người lao động thông thường.

Ý kiến