0Bình luận

Thành lập công ty cần những giấy tờ gì?

Khi thành lập công ty, hồ sơ thành lập là một trong những yếu tố quan trọng và tiên quyết để quyết định có thành công không.

Tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp, hồ sơ cần chuẩn bị sẽ khác nhau, cụ thể như sau:

Thành lập Doanh nghiệp tư nhân cần những giấy tờ gì?

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Các loại giấy tờ pháp lý của chủ doanh nghiệp tư nhân (bản sao): Chứng minh nhân dân (CMND) hoặc Căn cước công dân (CCCD) hoặc hộ chiếu còn thời hạn hoặc các giấy tờ khác.

Thành lập Công ty hợp danh cần những giấy tờ gì?

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Dự thảo Điều lệ công ty hợp danh.

– Danh sách thành viên.

– Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Giấy tờ pháp lý thành viên công ty là cá nhân: CMND/CCCD/hộ chiếu còn hạn;

+ Giấy tờ pháp lý của thành viên công ty là tổ chức như: Quyết định thành lập, đăng ký kinh doanh, CMND, hộ chiếu hoặc CCCD của người đại diện…

+ Giấy tờ pháp lý của thành viên công ty là tổ chức nước ngoài: Các giấy tờ nêu trên phải được hợp pháp hoá lãnh sự.

+ Giấy tờ pháp lý của thành viên là người đại diện theo uỷ quyền (nếu có): CMND/CCCD/hộ chiếu còn hạn, văn bản uỷ quyền…

+ Doanh nghiệp thành lập hoặc có sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thành lập Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần cần những giấy tờ gì?

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Dự thảo Điều lệ công ty.

– Danh sách thành viên (công ty TNHH 2 thành viên trở lên); danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (công ty cổ phần).

– Các giấy tờ (bản sao) sau đây:

+ Giấy tờ pháp lý của:

++ Người đại diện doanh nghiệp là cá nhân: CMND/CCCD/hộ chiếu còn hạn;

++ Thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân: CMND/CCCD/hộ chiếu còn hạn.

++ Thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức: CMND/CCCD/hộ chiếu còn hạn của người đại diện; Quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp…

++  Người đại diện theo uỷ quyền của thành viên, cổ đông sáng lập là cá nhân, cổ đông nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức: Ngoài các giấy tờ nêu trên thì còn phải có văn bản cử người đại diện theo uỷ quyền.

+ Doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thành lập hoặc tham gia thành lập: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thành lập Công ty TNHH 1 thành viên cần những giấy tờ gì?

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Dự thảo Điều lệ công ty.

– Các giấy tờ (bản sao) sau đây:

+ Giấy tờ pháp lý của:

++ Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân: CMND/CCCD/hộ chiếu còn hạn

++ Chủ sở hữu công ty là cá nhân: CMND/CCCD/hộ chiếu còn hạn.

++ Chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước): CMND/CCCD/hộ chiếu còn hạn của người đại diện; Quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp…

++ Người đại diện theo ủy quyền: Văn bản cử người đại diện theo ủy quyền, CMND/CCCD/hộ chiếu còn hạn của người đại diện theo uỷ quyền.

+ Doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thành lập hoặc tham gia thành lập: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Ý kiến