0Bình luận

Thay đổi mức lương đóng BHXH, BHTN từ ngày 01/7/2022

Căn cứ khoản 1 điều 3 Nghị định 38/2022/NĐ-CP, khoản 2 điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP, khoản 3 điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, khoản 2 điều 58 Luật Việc làm năm 2013, về tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp từ ngày 1/7/2022 có những điểm đáng chú ý sau:

1. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc thấp nhất là:

– Vùng I: 4.680.000 đồng/tháng (hiện nay 4.420.000 đồng/tháng).

– Vùng II: 4.160.000 đồng/tháng (hiện nay 3.920.000 đồng/tháng).

– Vùng III: 3.640.000 đồng/tháng (hiện nay 3.430.000 đồng/tháng).

– Vùng IV: 3.250.000 đồng/tháng (hiện nay 3.070.000 đồng/tháng).

2. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cao nhất tiếp tục thực hiện như quy định hiện hành (29.800.000 đồng/tháng).

3. Tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc cao nhất từ ngày 1/7/2022 như sau:

– Vùng I: 93.600.000 đồng/tháng (hiện nay 88.400.000 đồng/tháng).

– Vùng II: 83.200.000 đồng/tháng (hiện nay 78.400.000 đồng/tháng).

– Vùng III: 72.800.000 đồng/tháng (hiện nay 68.600.000 đồng/tháng).

– Vùng IV: 65.000.000 đồng/tháng (hiện nay 61.400.000 đồng/tháng).

Ý kiến