Hành chính - Nhà nướcTin tức pháp luật nổi bậtTư vấn pháp luật

Thủ tục xin cấp lại thẻ bảo hiểm y tế năm 2023

Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện.

Thẻ bảo hiểm y tế được cấp cho người tham gia bảo hiểm y tế và làm căn cứ để được hưởng các quyền lợi về bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế. Mỗi người chỉ được cấp một thẻ bảo hiểm y tế.

Các trường hợp được cấp lại thẻ bảo hiểm y tế 2022

Thẻ bảo hiểm y tế được cấp lại trong trường hợp sau đây: Người tham gia bảo hiểm y tế bị mất thẻ bảo hiểm y tế, trường hợp thẻ bảo hiểm y tế bị lỗi do tổ chức bảo hiểm y tế hoặc cơ quan lập danh sách.

Xin cấp lại thẻ bảo hiểm y tế ở đâu?

Khi làm mất thẻ bảo hiểm y tế thì người tham gia có thể đến cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi đã được cấp phát thẻ bảo hiểm y tế để thực hiện thủ tục cấp lại thẻ bảo hiểm y tế.

Hồ sơ xin cấp lại thẻ bảo hiểm y tế gồm những gì?

Thành phần hồ sơ xin cấp lại thẻ bảo hiểm y tế gồm:

+ Đối với người tham gia: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS).

+ Đối với đơn vị sử dụng lao động: Bảng kê thông tin (Mẫu D01 -TS).

Thủ tục cấp lại thẻ bảo hiểm y tế năm 2022

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Bước 2. Nộp hồ sơ

Người tham gia bảo hiểm y tế nộp hồ sơ tại:

+ Cơ quan BHXH cấp huyện nếu người tham gia bảo hiểm y tế thuộc đối tượng do BHXH huyện thu.

+ Cơ quan BHXH cấp tỉnh nếu là người tham gia bảo hiểm y tế thuộc đối tượng do BHXH tỉnh trực tiếp thu.

Bước 3. Giải quyết hồ sơ

Căn cứ vào Tờ khai của người tham gia bảo hiểm y tế, cơ quan BHXH sẽ kiểm tra, xem xét hồ sơ. Nếu đủ điều kiện sẽ cấp lại thẻ bảo hiểm y tế cho người tham gia.

Xin cấp lại thẻ bảo hiểm y tế mất bao lâu?

Luật Bảo hiểm y tế 2008 quy định, trong 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp lại thẻ, cơ quan BHXH phải cấp lại thẻ cho người tham gia bảo hiểm y tế.

Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi cho người dân, khoản 2 Điều 30 Quyết định 595 có hiệu lực từ ngày 01/5/2017 nêu rõ thời hạn cấp thẻ bảo hiểm y tế:

– Trường hợp không thay đổi thông tin: Trong ngày khi nhận đủ hồ sơ theo quy định.

– Trường hợp thay đổi thông tin: Không quá 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Như vậy, người tham gia bảo hiểm y tế có thể được cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do bị mất ngay trong ngày nộp đủ hồ sơ.

Xin cấp lại thẻ bảo hiểm y tế online năm 2022

Hiện nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai liên thông thủ tục cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do hỏng, mất trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-hanh-chinh.html?ma_thu_tuc=1.002759

Hình thức này chỉ áp dụng với người tham gia bảo hiểm y tế theo đơn vị sử dụng lao động. Theo đó, trình tự thực hiện thủ tục cấp lại thẻ bảo hiểm y tế khi bị mất thẻ bảo hiểm y tế như sau:

Bước 1. Nộp hồ sơ

Đơn vị sử dụng lao động thực hiện thủ tục về cấp lại thẻ bảo hiểm y tế thực hiện lập hồ sơ bằng phần mềm kê khai của BHXH Việt Nam hoặc của tổ chức I-VAN.

Ký điện tử trên hồ sơ và gửi đến Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua tổ chức I-VAN.

Bước 2. Nhận kết quả giải quyết

Cá nhân nhận, thẻ bảo hiểm y tế tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Đơn vị sử dụng lao động nhận kết quả trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích và trả kịp thời cho người lao động.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *