Kiến thức chung

Thực trạng lưu thông tiền tệ ở Việt Nam hiện nay

1. Khái niệm lưu thông tiền tệ và vai trò của lưu thông tiền tệ

Chu kỳ tài chính là sự vận động của tiền trong nền kinh tế và có ích cho mối quan hệ giữa thương mại hàng hóa, phân phối thu nhập, hình thành vốn và phúc lợi công cộng.

>>> Xem thêm:

2. Vai trò của lưu thông tiền tệ: đối với sự ổn định và tăng trưởng kinh tế

– Lưu thông tiền tệ và luân chuyển hàng hóa

– Quá trình lưu thông tiền và phân phối lại và phân phối lại

– Quá trình lưu thông tiền và hình thành vốn

3. Các thành phần của chu trình tiền tệ bao gồm các hình thức sau:

– Lưu thông tiền mặt: Tiền và hàng hóa chuyển động đồng thời, hay tiền đóng vai trò là phương tiện lưu thông.

– Phân phối không dùng tiền mặt: Tiền và hàng hóa di chuyển cùng lúc, hoặc tiền đóng vai trò như một phương thức thanh toán.

– So sánh hai hình thức lưu thông tiền tệ.

4. Thực trạng lưu thông tiền tệ ở Việt Nam

– Tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt thấp và thanh toán bằng tiền mặt còn cao nhưng tốc độ phân bổ chậm vì những nguyên nhân sau.

– Hệ thống ngân hàng, đặc biệt là hệ thống thanh toán chưa phát triển. Công nghệ ngân hàng cổ điển.

– Từ lâu, các ngân hàng đã đánh mất niềm tin của công chúng: Lãi suất âm  Tiền gửi của công chúng-Mất vốn-Trả chậm, ứ đọng vốn, lãng phí, nhầm lẫn, âm thanh

– Người dân chưa có thói quen kinh doanh với ngân hàng (mở tài khoản cá nhân và thanh toán qua ngân hàng).

– Phương thức thanh toán kém, thủ tục phức tạp.

– Bất ổn tiền tệ: Lạm phát, bao gồm cả lạm phát tín dụng, là phổ biến do việc quản lý lưu thông tiền mặt còn nhiều hạn chế và kém hiệu quả. Giảm phát 1999-2002; Lạm phát năm 2004.

– Đô la hóa rất phổ biến. Số lượng đô la trên thị trường lớn và các khoản thanh toán trực tiếp bằng đô la chiếm 30% tổng số tiền thanh toán. Tiền gửi tiết kiệm bằng đô la chiếm tỷ trọng lớn. Nguyên nhân là do người dân, các ngân hàng và cả nước có thái độ “sùng bái” đồng USD một cách sai lầm dù họ chưa tin tưởng Don của Việt Nam.

5. Giải pháp khắc phục:

– Hiện đại hoá hệ thống ngân hàng, đặc biệt là hệ thống thanh toán.

– Tăng cường niềm tin của công chúng và giáo dục công chúng về thực hành thanh toán bằng tiền mặt.

– Đẩy mạnh việc mở tài khoản cá nhân và thanh toán từ các tài khoản đó để tăng cường các dịch vụ ngân hàng tiện lợi.

– Lồng ghép và hoàn thiện việc xây dựng và thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia nhằm duy trì và ổn định giá trị đồng tiền (ngang giá sức mua).

– Không khuyến khích hoặc ngăn chặn các ngân hàng thương mại nhà nước nhận tiền gửi bằng ngoại tệ.

– Ban hành và áp dụng các hình thức kỷ luật thanh toán một cách chặt chẽ và thống nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *