0Bình luận

Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là gì?

Thuế giá trị gia tăng là một loại thuế được thu thêm dựa trên giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ trong suốt quá trình sản xuất, vận chuyển đến tay người dùng.

Khấu trừ thuế được hiểu là phương pháp khấu trừ đối với các loại thuế hiện nay. Trong đó, chủ thể sẽ không nộp thuế trực tiếp, mà số tiền thuế cần nộp sẽ được trừ vào các khoản phí mua hàng hoặc thu nhập của họ.

Vì vậy, thuế giá trị gia tăng được khấu trừ là việc doanh nghiệp xác định số thuế giá trị gia tăng cần phải nộp dựa trên hiệu số của thuế giá trị gia tăng đầu ra và thuế giá trị gia tăng đầu vào.

Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ có các đặc điểm cơ bản sau:

– Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ thực chất là số thuế cần phải nộp vào ngân sách nhà nước. Số thuế này được xác định thông qua hiệu số thuế thực tế trong quá trình lưu thông sản phẩm, dịch vụ.

– Thuế giá trị gia tăng đầu vào được xác định dựa trên con số ghi trên hóa đơn đỏ khi mua sản phẩm, dịch vụ hoặc trên chứng từ nộp thuế (đối với sản phẩm nhập khẩu).

– Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là số thuế GTGT được khấu trừ đã xác định trên số lượng sản phẩm mà doanh nghiệp mua vào và phải chịu thuế GTGT. Số thuế GTGT đầu vào được sử dụng để tính khấu trừ bằng tích của giá bán sản phẩm chưa bao gồm thuế và số % thuế suất GTGT.

– Thuế GTGT đầu ra được khấu trừ là số thuế GTGT được khấu trừ đã xác định trên số lượng sản phẩm mà doanh nghiệp bán ra phải chịu thuế. Số thuế GTGT đầu ra được sử dụng để tính khấu trừ bằng tích giá bán hàng chưa thuế và số % thuế suất GTGT.

Ý kiến