Doanh nghiệp - Đầu tưTin pháp luật

Tiền ăn ca năm 2024: Quy định mới nhất về tiền ăn giữa ca 2024

Tiền ăn ca năm 2024: Giải đáp thắc mắc về những quy định mới nhất về tiền ăn giữa năm 2024 mà kế toán, người lao động cần biết:

Tiền ăn ca là gì? Tiền ăn ca có bắt buộc không?

Hiện tại, không có quy định nào giải thích cụ thể về thuật ngữ tiền ăn ca mà chỉ liệt kê tiền ăn giữa ca vào một trong các khoản chế độ và phúc lợi khác.

Nhưng có thể hiểu đơn giản, tiền ăn ca là một trong những khoản phụ cấp mà doanh nghiệp hỗ trợ thêm cho người lao động để phụ thêm chi phí nhằm cải thiện bữa ăn giữa ca của người lao động trong thời gian làm việc.

Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng thực hiện chế độ phụ cấp ăn ca. Ngay cả khi doanh nghiệp có thực hiện chế độ ăn ca cũng không phải tất cả người lao động đều được hưởng khoản phụ cấp này. Doanh nghiệp thường chỉ trả phụ cấp ăn ca cho những người lao động làm trọn thời gian (cả ca sáng và ca chiều) hoặc làm ca đêm.

Đồng thời, tùy vào điều kiện mà doanh nghiệp sẽ tự tổ chức bữa ăn ca hoặc phát tiền để người lao động chủ động chuẩn bị cho bữa ăn tăng cường cho mình.

Những quy định mới nhất cần biết về tiền ăn giữa ca

Tiền ăn giữa ca tối đa là bao nhiêu?

Pháp luật không quy định cụ thể mức chung đối với tiền ăn ca của người lao động mà để cho doanh nghiệp tự quyết định dựa trên sự cân đối về khả năng tài chính và điều kiện làm việc của người lao động.

Theo quy định, thu nhập từ tiền lương, tiền công của người lao động sẽ không bị tính thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa mà doanh nghiệp chi trả thay cho việc tổ chức bữa ăn.

Khoản phụ cấp này không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân nếu mức chi phù hợp với hướng dẫn của Bộ LĐTBXH.

Trường hợp mức chi cao hơn mức hướng dẫn của Bộ LĐTBXH thì phần chi vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân của người lao động.

Ví dụ, theo hướng dẫn về tiền ăn giữa ca của người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thì mức chi bữa ăn giữa ca cho người lao động tối đa không vượt quá 730 ngàn đồng/người/tháng.

Tiền ăn giữa ca có chịu thuế TNCN không?

Căn cứ Tiết g.5 Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC thì không tính vào thu nhập chịu thuế đối với khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa do người sử dụng lao động tổ chức bữa ăn giữa, ăn trưa ca cho người lao động dưới các hình thức như trực tiếp nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn.

Trường hợp người sử dụng lao động không tổ chức bữa ăn giữa ca, ăn trưa mà chi tiền cho người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân nếu mức chi phù hợp với hướng dẫn của Bộ LĐTBXH. Trường hợp mức chi cao hơn mức hướng dẫn của Bộ LĐTBXH thì phần chi vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân.

Mức chi cụ thể áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước và các tổ chức, đơn vị thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, Đảng, Đoàn thể, các Hội không quá mức hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Đối với các doanh nghiệp ngoài Nhà nước và các tổ chức khác, mức chi do thủ trưởng đơn vị thống nhất với chủ tịch công đoàn quyết định nhưng tối đa không vượt quá mức áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước.

Tiền ăn giữa ca có tính thuế TNDN không?

Tiền ăn giữa ca được tính vào chi phí được trừ nếu được quy định tại một trong các hồ sơ sau:

+ Hợp đồng lao động;

+ Thỏa ước lao động tập thể

+ Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do chủ tịch.

Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng Công ty.

+ Trường hợp chi phí mua ngoài của nhà cung cấp cần đáp ứng điều kiện về hóa đơn chứng từ và thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định.

Tiền ăn giữa ca có phải đóng BHXH không?

Theo quy định, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động sẽ không bao gồm các chế độ và phúc lợi sau đây:

– Tiền thưởng có được dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh và mức độ hoàn thành công việc của người lao động;

– Tiền thưởng sáng kiến;

– Tiền ăn giữa ca;

– Các khoản hỗ trợ: Xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi thân nhân chết, người thân kết hôn, sinh nhật, trợ cấp khi  hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

– Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động.

Có thể thấy, tiền ăn giữa ca sẽ không bị tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Người lao động được nhận đầy đủ, toàn bộ số tiền ăn ca mà không bị khấu trừ để đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định.

Tiền ăn ca có được trừ khi tính thuế TNCN không?

Tiền ăn ca của người lao động sẽ không bị tính thuế thu nhập cá nhân trong các trường hợp sau:

– Doanh nghiệp tổ chức bữa ăn ca cho người lao động.

– Doanh nghiệp không tổ chức bữa ăn ca cho người lao động mà chi tiền cho người lao động với mức chi tối đa 730 ngàn đồng/tháng.

Người lao động sẽ bị tính thuế thu nhập cá nhân nếu số tiền ăn ca nhận được vượt quá 730 ngàn đồng/tháng. Thuế thu nhập cá nhân chỉ bị tính cho phần tiền ăn ca vượt quá 730 ngàn đồng/tháng.

Do đó, tiền ăn ca sẽ được trừ khi tính thuế TNCN nếu số tiền ăn ca nhận được không vượt quá 730 ngàn đồng/tháng; phần tiền ăn ca vượt quá 730 ngàn đồng/tháng sẽ không được trừ khi tính thuế TNCN.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *