Lĩnh vực khácTin pháp luậtTin tức pháp luật nổi bật

Tiêu chuẩn sức khỏe đi dân quân tự vệ năm 2023

Điểm c, Khoản 1 và Khoản 5, Điều 10 Luật Dân quân tự vệ năm 2019 quy định về tiêu chuẩn, tuyển chọn và thẩm quyền quyết định công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ:

“… c. Đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ của dân quân tự vệ.

… 5. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết Khoản 1 Điều này”.

Theo đó, Thông tư số 77/2020/TT-BQP ngày 23/6/2020 của Bộ Quốc phòng quy định thực hiện một số điều của Luật dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ.

Tại Khoản 2, Điều 3 Thông tư số 77/2020/TT-BQP quy định tiêu chuẩn tuyển chọn vào dân quân tự vệ như sau:

“2. Có sức khỏe do y tế cấp xã trở lên xác nhận, trừ trường hợp nghiện ma túy, nhiễm HIV/AIDS, không đủ sức khỏe về thể lực, dị tật, dị dạng. Tuyển chọn vào dân quân thường trực, công dân phải có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo kết luận của cơ sở y tế cấp huyện trở lên”.

Như vậy cá nhân có đủ sức khỏe tham gia nghĩa vụ dân quân tự vệ hay không phải do y tế phường, quận nơi công dân cư trú kết luận.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *