Kiến thức chung

Tóm tắt chiến dịch Biên Giới Thu – Đông năm 1950

1. Hoàn cảnh trước khi ta mở chiến dịch Biên Giới Thu – Đông năm 1950

>> Xem thêm:

a. Trong nước

*Ta:

Sau chiến thắng Việt Bắc ta giành được nhiều thắng lợi:

– Chính quyền cách mạng ngày càng được củng cố từ TW đến địa phương.

– Chiến tranh du kích phát triển mạnh ở vùng sau lưng địch.

– Lực lượng cách mạng được phát triển, hậu phương được xây dựng vững chắc.

* Phía Pháp: Ngày càng sa lầy và gặp nhiều khó khăn

b. Tình hình thế giới

Có nhiều chuyển biến có lợi cho ta song bất lợi cho Pháp.

– Ngày 1/10/1949 Cách mạng Trung Quốc thành công, nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời…..

– Từ tháng 1/1950, Liên Xô,Trung Quốc và các nước XHCN lần lược công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với ta.

– Cuộc kháng chiến của nhân dân lào và Campuchia có bước phát triển mới.

– Phong trào phản đối chiến tranh Việt Nam của nhân dân Pháp và nhân thế giới dâng cao.

2. Âm mưu của Pháp

Đứng trước tình hình trên, nhờ sự giúp sức của Mỹ thực dân Pháp thông qua kế hoạch Rơve nhằm:

– Khóa chặt biên giới Việt Trung bằng cách tăng cường hệ thống phòng ngự trên đường số 4.

– Thiết lập hành lang Đông Tây để cắt đứt sự liên lạc giữa Việt Bắc với Liên khu III và liên khu IV.

Với hai hệ thống phòng ngự trên thực dân Pháp chuẩn bị mở cuộc tấn công qui mô lớn lên Việt Bắc lần hai.

3.Chủ trương và sự chuẩn bị của ta

a. Chủ trương

Chủ động mở chiến dich Biên Giới nhằm:

– Tiêu diệt sinh lực địch.

– Khai thông biên giới Việt Trung.

– Củng cố và mở rộngcăn cứ địa ViệtBắc.

b. Sự chuẩn bị của ta

Thực hiện khẩu hiệu “Tất cả cho chiến dịch toàn thắng”

* Sức người: 121 7000 dân công với 1 716 000 ngày công

* Sức của: 4000 tấn lương thực, súng đạn

4. Tóm tắt diễn biến

– Sáng ngày 16/9/1950 ta tập trung lực lượng tấn công cụm cứ điểm Đông Khê đến ngày 18/9 ta hoàn toàn tiêu diệt cụm cứ điểm Đông Khê đẩy địch vào tình thế nguy khốn: Cao Bằng bị cô lập, Thất Khê bị uy hiếp, hệ thống phòng ngự trên đường số 4 bị cắt làm đôi.

– Mất Đông Khê địch phải cho quân rút khỏi Cao Bằng bằng một cuộc hành quân kép.

+ Cho một cánh quân từ Thất Khê lên đánh chiếm lại Đông Khê và đón cánh quân Cao Bằng về.

+ Một cánh quân khác đánh lên Thái Nguyên để thu hút lực lượng của ta đồng thời cứu nguy cho đồng bọn của chúng ở Biên Giới.

– Đoán được ý đồ của địch ta bố trí quân mai phục, kiên nhẫn chờ đợi đánh quân tiếp viện.Sau 8 ngày chiến đấu (từ ngày 1/10 đến  8/10/1950) ta đã tiêu diệt gọn hai binh đoàn của địch làm sụp đổ hoàn toàn kế hoạch rút quân của chúng.

– Từ ngày 10 đến 22/10/1950 địch hốt hoảng rút khỏi các cứ điểm còn lại trên đường số 4. Chiến dịch kết thúc thắng lợi.

5. Kết quả và ý nghĩa lịch sử

a. Kết quả

– Loại khỏi vòng chiến đấu 8300 tên địch, thu và phá hủy 3000 tấn vũ khí và phương tiện chiến tranh.

– Khai thông biên giới Việt Trung dài 750 Km

– Chọc thủng hành lang Đông Tây.

– Căn cứ địa Việt Bắc được giữ vững

b. Ý nghĩa

– Là thất bại lớn của địch cả về quân sự lẫn chính trị, địch bị đẩy vào thế phòng ngự bị động.

– Đánh dấu bước chuyển biến quan trọng trong cục diện chiến trường. Ta bắt đầu giành quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *