0Bình luận

Tóm tắt điều kiện CIF trong Incoterms 2020

Nếu bên bán có thêm khả năng mua bảo hiểm cho lô hàng khi hàng được vận tải trên tàu biển, bên bán nên làm việc này (tự chịu chi phí phát sinh để mua bảo hiểm, tính trước chi phí này vào tiền hàng) và ký hợp đồng theo điều kiện CIF.

Nội dung điều kiện CIF | Cost, Insurance & Freight – Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí

1. CIF có nghĩa là người bán giao hàng cho người mua khi:

Hàng được đặt trên boong tàu hoặc

Người bán mua lô hàng được giao như vậy để giao hàng cho người mua.

2. Rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng của lô hàng được chuyển giao khi hàng hóa được đặt trên boong tàu, tại thời điểm đó người bán hoàn thành nghĩa vụ giao hàng bất kể hàng hóa có đến cảng dỡ trong tình trạng tốt và đầy đủ hay không.

3. Với CIF, người bán chịu trách nhiệm mua bảo hiểm cho hàng hóa.

4. Người bán phải ký hợp đồng vận tải hàng hóa từ nơi giao hàng tới cảng đến được chỉ định.

5. CIF được sử dụng với phương thức vận tải biển.

6. Delivery point ≠ Named place: Địa điểm giao hàng khác địa điểm chỉ định.

Phân chia trách nhiệm và rủi ro trong CIF

(i) Trách nhiệm của người bán

– Giao hàng an toàn lên trên phương tiện vận tải.

– Thuê tàu vận chuyển hàng hóa.

– Kiểm soát chất lượng, số lượng, trọng lượng của hàng hóa trước khi giao lên tàu.

– Đóng gói đúng cách để bảo đảm an toàn cho hàng hóa trong suốt quá trình vận chuyển.

– Gửi các chứng từ vận tải gốc cũng như là các bản điện tử đến cảng đích cho người mua.

– Mua bảo hiểm cho hàng hóa ở mức thấp nhất.

(ii) Trách nhiệm của người mua

– Nhận hàng hóa theo như thời gian và địa điểm 2 bên quy định.

– Chịu mọi rủi ro với hàng hóa khi tàu đã cập cảng đích.

– Làm các thủ tục hải quan để nhập khẩu hàng hóa.

– Thông báo cho người bán chính xác về địa điểm nhận hàng thuộc cảng đích và thời gian nhận hàng.

(iii) Chuyển giao rủi ro: Rủi ro về mất mát hay hư hỏng hàng hóa sẽ chuyển từ người bán sang người mua khi mà hàng hóa đã an toàn trên tàu. Tuy nhiên người bán sẽ phải chịu chi phí để đưa được hàng đến cảng đích, tức là sẽ phải thuê tàu chuyên chở hàng.

Ý kiến