0Bình luận

Trụ cột gia đình có phải đi nghĩa vụ quân sự không?

Người đang là lao động duy nhất trong gia đình (trụ cột gia đình) có thuộc trường hợp được tạm hoãn, được miễn nghĩa vụ quân sự không?

Được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự

Theo quy định tại khoản 1 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 (Được bổ sung bởi điểm c khoản 1 Điều 49 Luật Dân quân tự vệ 2019) thì các trường hợp sau đây được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự:

– Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

– Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

– Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

– Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

– Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế – xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

– Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

– Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Như vậy, trường hợp công dân nam là lao động chính duy nhất của gia đình thì được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự cho đến khi có lao động khác thay thế hoặc quá tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự.

Không được miễn nghĩa vụ quân sự

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 thì các trường hợp sau đây sẽ được miễn nghĩa vụ quân sự:

– Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;

– Một anh hoặc em trai của liệt sĩ;

– Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;

– Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;

– Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên

Như vậy người đang là lao động duy nhất trong gia đình thì không thuộc trường hợp được miễn nghĩa vụ quân sự bạn nhé, trường hợp con trai của cô bạn chỉ có thể được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự mà thôi.

Ý kiến