Hành chính - Nhà nướcTin tức pháp luật nổi bậtTư vấn pháp luật

Trưởng Công an xã chính quy có phải la công chức không?

Thực hiện chủ trương chính quy hóa lực lượng công an xã của Bộ Công an, hiện các xã, thị trấn trên cả nước đã và đang được bố trí công an chính quy.

Do đó, trưởng công an cấp xã không còn là công chức mà thuộc lực lượng Công an nhân dân.

Về chế độ, chính sách đối với sĩ quan, hạ sĩ quan công an đảm nhiệm chức danh công an xã, tại Thông tư số 09/2019/TT-BCA của Bộ Công an quy định cụ thể như sau:

“Sĩ quan Công an nhân dân đảm nhiệm chức vụ trưởng công an xã được xác định có chức vụ tương đương chức vụ trưởng công an phường; sĩ quan Công an nhân dân đảm nhiệm chức vụ phó trưởng công an xã được xác định có chức vụ tương đương phó trưởng công an phường.

Sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân được điều động đảm nhiệm các chức danh công an xã được hưởng các chế độ phụ cấp đặc thù như đối với cán bộ công an phụ trách xã về an ninh, trật tự; các chế độ quy định đối với địa bàn công tác (nếu có) và các chế độ, chính sách khác theo quy định của Bộ Công an.

Sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân khi thôi đảm nhiệm các chức danh công an xã thì được hưởng chế độ, chính sách khác theo quy định đối với cán bộ tại vị trí công tác mới”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *