0Bình luận

Trưởng Công an xã có tương đương đội trưởng công an không?

Theo điểm g, khoản 1 Điều 25 của Luật Công an nhân dân thì Trưởng công an xã, phường, thị trấn có cấp bậc hàm cao nhất là Trung tá, cùng với các chức vụ khác như Tiểu đoàn trưởng, Đội trưởng và tương đương.

Trong khi đó, Trưởng công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương có bậc hàm cao nhất là Thượng tá.

Và Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là Đại tá.

Riêng Giám đốc công an Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, cấp bậc hàm cao nhất là Trung tướng; Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ở địa phương được phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh loại I và là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, diện tích rộng, dân số đông, cấp bậc hàm cao nhất là Thiếu tướng.

Như vậy, có thể xác định Trưởng Công an xã tương đương đội trưởng trong lực lượng công an nhân dân.

Ý kiến