Tuyển tập câu hỏi nhận định đúng sai các môn luật – có đáp án

Cố Vấn Pháp Lý cập nhật được dữ liệu như sau, bạn nào cần thì để lại thông tin bên dưới bài viết này theo cú pháp như sau:

“Cho mình xin File Word nhận định đúng sai Môn …, Email của mình là: @gmail.com”

Ví dụ: Cho mình xin File Word nhận định đúng sai Môn Luật Hiến pháp, Email của mình là xuan**@gmail.com.

1- 200 câu nhận định đúng sai môn Pháp luật đại cương.

2- 200 câu nhận định đúng sai môn Luật Hiến pháp.

3- 200 câu nhận định đúng sai Lý luận Nhà nước và Pháp luật.

4- 100 câu nhận định đúng sai môn Mác 2.

5- 100 câu nhận định đúng sai môn Luật Tố tụng hình sự.

6- 100 câu nhận định đúng sai Luật Thương mại quốc tế.

7- 100 câu nhận định đúng sai và đáp án môn Luật Thương mại.

8- 100 câu hỏi trắc nghiệm môn Luật Hiến pháp.

9- 100 câu nhận định đúng sai môn Công pháp quốc tế.

10- 165 câu nhận định đúng sai môn Luật Lao động.

11- 150 câu nhận định đúng sai môn Luật Hôn nhân và Gia đình.

12- 121 câu nhận định đúng sai môn Luật Hành chính.

13- 30 câu nhận định đúng sai Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam.

14- 55 câu nhận định đúng sai môn Tư pháp quốc tế.

15- 70 câu nhận định đúng sai và đáp án môn Luật Dân sự.

94 thoughts on “Tuyển tập câu hỏi nhận định đúng sai các môn luật – có đáp án

  • 10/11/2021 at 11:47 Sáng
   Permalink

   Pháp luật mang tính tuyệt đối đúng hay sai vì sao ạ

   Reply
  • 12/12/2021 at 7:03 Chiều
   Permalink

   Cho em xin file nhận định đúng sai của tất cả các môn có đáp án với ạ
   Email của em là mhhuong3012@gmail.com
   Em cảm ơn ạ

   Reply
  • 27/05/2022 at 11:25 Chiều
   Permalink

   Cho em xin file word nhận định đúng sai môn luật hiến pháp, luật hành chính, luật hình sự phần chung với luật dân sự 1 với ạ
   Mail em là dantrantran2003@gmail.com

   Reply
 • 10/11/2021 at 11:22 Sáng
  Permalink

  Cho mình xin File Word nhận định đúng sai Môn Lý luận Nhà nước và Pháp luật, Email của mình là tridungphan135@gmail.com

  Reply
 • 10/11/2021 at 11:25 Sáng
  Permalink

  Cho mình xin File Word nhận định đúng sai Môn Luật Hôn Nhân Và Gia Đình & Môn Luật Dân Sự, Email của mình là 2014245@dlu.edu.vn

  Reply
 • 10/11/2021 at 11:29 Sáng
  Permalink

  Cho em xin File word nhận định đúng sai môn Luật Hiến Pháp và môn Lý luận Nhà nước và Pháp luật ạ , Email của em là natuan171001@gmail.com

  Reply
 • 10/11/2021 at 11:43 Sáng
  Permalink

  Cho mình xin File Word nhận định đúng sai của Môn Lý luận Nhà nước và Pháp luật, và môn Luật Hiến Pháp, Email của mình là anhthucriel@gmail.com

  Reply
 • 10/11/2021 at 11:46 Sáng
  Permalink

  Cho em xin File Word nhận định đúng sai Môn Lý luận Nhà nước và Pháp luật+ môn Pháp luật đại cương. Email của em là: nhatduyen1515@gmail.com

  Reply
  • 10/11/2021 at 11:53 Sáng
   Permalink

   Cho em xin File Word nhận định đúng sai Môn Luật Tố tụng Hình sự và Môn Tư pháp Quốc tế. Email của em là: minhkhoavt22@gmail.com

   Reply
 • 10/11/2021 at 11:49 Sáng
  Permalink

  Cho em xin file word nhận định đúng sai của tất cả các môn. Email của em là: hanht9588@gmail.com . Em cảm ơn ạ

  Reply
 • 10/11/2021 at 11:54 Sáng
  Permalink

  Cho mình xin File Word nhận định đúng sai Môn Luật Thương mại quốc tế, môn Luật Hôn nhân và Gia đình, môn Tư pháp quốc tế. Email của mình là: dothilinhchi2000@gmail.com

  Reply
 • 10/11/2021 at 12:31 Chiều
  Permalink

  Cho em xin File Word nhận định đúng sai Môn Lý luận Nhà nước và pháp luật. Mail của em là : vieismeeee@gmail.com

  Reply
 • 10/11/2021 at 12:56 Chiều
  Permalink

  Cho mình xin File Word nhận định đúng sai Môn Luật Hiến pháp và môn Lí luận nhà nước và pháp luật. Email của em là: hagiangche04072003@gmail.com

  Reply
 • 10/11/2021 at 1:06 Chiều
  Permalink

  Cho mình xin File Word nhận định đúng sai Môn Luật Hiến pháp, Lý luận Nhà nước và Pháp luật. Email của mình là evelast146@gmail.com

  Reply
 • 10/11/2021 at 1:10 Chiều
  Permalink

  Cho mình xin file Word nhận định đúng sai Môn Luật Hiến pháp và môn Lí luận nhà nước và pháp luật. Email của mình là: nyongtorypanda1808@gmail.com

  Reply
 • 10/11/2021 at 1:16 Chiều
  Permalink

  Cho em xin File Word nhận định đúng sai Tất cả các môn Email của em là

  Reply
 • 10/11/2021 at 1:36 Chiều
  Permalink

  Cho mình xin File Word nhận đinh đúng sai tất cả các môn, email của mình là nguyenhuynhkimanh2003**@gmail.com

  Reply
 • 10/11/2021 at 1:46 Chiều
  Permalink

  Cho mình xin File Word nhận định đúng sai Môn Luật Hiến pháp và môn Lí luận nhà nước và pháp luật.
  Email của em là: lethithaoquynh1234@gmail.com

  Reply
 • 10/11/2021 at 1:47 Chiều
  Permalink

  Cho mình xin File Word nhận định đúng sai Môn Luật Hiến pháp và môn Lí luận nhà nước và pháp luật
  Email của em là: lethithaoquynh1234@gmail.com

  Reply
 • 10/11/2021 at 1:52 Chiều
  Permalink

  Cho em xin File Word Nhận định đúng sai Môn Luật hiến pháp, Môn Lý Luận Nhà nước và Pháp luật, Môn Pháp luật đại cương, Môn Luật dân sự ạ. Email của em là minhkuah2003@gmail.com

  Reply
 • 10/11/2021 at 2:08 Chiều
  Permalink

  Cho mình xin File Word nhận định đúng sai Lý luận Nhà nước và Pháp luật. , Email của mình là frozenkissyasuo@gmail.com

  Reply
 • 10/11/2021 at 3:21 Chiều
  Permalink

  Cho em xin File Word nhận định đúng sai môn Pháp luật đại cương + môn Lý Luận Nhà Nước và Pháp Luật. Email của em là : michaeltuananh03@gmail.com

  Reply
 • 10/11/2021 at 3:22 Chiều
  Permalink

  Cho em xin File Word nhận định đúng sai môn Pháp luật đại cương + môn Lý Luận Nhà Nước và Pháp Luật. Email của em là : michaeltuananh03@gmail.com em cảm ơn ạ !

  Reply
 • 10/11/2021 at 3:28 Chiều
  Permalink

  “Cho mình xin File Word nhận định đúng sai Môn Luật Tố tụng hình sự; Luật Thương mại quốc tế; Luật Thương mại; Công pháp quốc tế; Luật Lao động; Luật Hôn nhân và Gia đình; Tư pháp quốc tế; Luật Dân sự, Email của mình là: buianh142@gmail.com

  Reply
 • 10/11/2021 at 4:23 Chiều
  Permalink

  Cho mình xin File Word nhận định đúng sai Môn Luật Hiến pháp và Lý luận Nhà nước&Pháp luật, câu hỏi trắc nghiệm Môn Luật Hiến pháp.
  Email của em là: quynhchicl@gmail.com

  Reply
 • 10/11/2021 at 5:01 Chiều
  Permalink

  Cho em xin file word nhận định đúng sai môn luật Hiến pháp và Lý luận Nhà nước&Pháp luật, câu hỏi trắc nghiệm môn Luật Hiến pháp.

  Reply
 • 10/11/2021 at 7:17 Chiều
  Permalink

  Cho mình xin file word nhận định đúng sai môn công pháp quốc tế. Thương mại. Hôn nhân. Công chứng. Email . tttt392001@gmail.com

  Reply
 • 10/11/2021 at 9:20 Chiều
  Permalink

  Cho mình xin File Word nhận định đúng sai tất cả các môn

  Reply
 • 16/11/2021 at 10:31 Sáng
  Permalink

  Cho mình xin File World nhận định đúng sai tất cả các môn.

  Reply
 • 16/11/2021 at 7:54 Chiều
  Permalink

  Cho mình xin file word 200 câu nhận định đúng sai môn Luật Hiến Pháp, 200 câu nhận định đúng sai Lý luận nhà nước và pháp luật, 100 câu hỏi trắc nghiệm môn Luật Hiến Pháp. Mail của mình justinbui2401@gmail.com

  Reply
 • 22/11/2021 at 9:51 Sáng
  Permalink

  Cho mình xin file word 200 câu nhận định đúng sai môn Luật Hiến Pháp, 200 câu nhận định đúng sai Lý luận nhà nước và pháp luật, 100 câu hỏi trắc nghiệm môn Luật Hiến Pháp. Mail của mình tklinh2300@gmail.com. Mình cảm ơn rất nhiều

  Reply
 • 22/11/2021 at 4:21 Chiều
  Permalink

  Cho mình xin File Word nhận định đúng sai Môn Lý luận nhà nước và pháp luật và luật hiến pháp…, Email của mình là: ttnt3102003@gmail.com

  Reply
 • 27/12/2021 at 9:32 Sáng
  Permalink

  Cho mình xin File Word nhận định đúng sai Môn Luật Hiến pháp, Lý luận nhà nước và pháp luật, Môn Mac 2
  Email của mình là doanvan1422@gmail.com

  Reply
 • 27/12/2021 at 10:41 Sáng
  Permalink

  Cho mình xin file Word nhận định đúng sai môn lí luận nhà nước và pháp luật, Luật Hiến pháp, luật tố tụng hình sự. Mail của mình là: nguyennhungsm41@gmail.com
  cảm ơn bạn nhiều. Mong bạn sớm thấy và sớm gửi cho mình xin ạ.

  Reply
 • 14/02/2022 at 1:56 Chiều
  Permalink

  Cho em xin file Word nhận định đúng sai môn Hành chính và Luật thương mại .
  Gmail của em là: nguyenvandong10012002@gmail.com
  Cảm ơn anh nhiều. Mong anh sớm thấy và gửi cho em ạ

  Reply
 • 21/03/2022 at 11:19 Chiều
  Permalink

  Cho em xin file Word nhận định đúng sai môn Luật Tố tụng Dân sự và môn Luật thương mại.
  Em cảm ơn ạ.

  Reply
 • 04/04/2022 at 8:26 Sáng
  Permalink

  Ad cho em xin 200 câu nhận định đúng sai môn Luật Hiến pháp.
  Gmail của em là: bongtron03@gmail.com
  Em cảm ơn anh ạ. Mong anh sớm thấy và gửi cho em ạ

  Reply
 • 08/04/2022 at 5:49 Chiều
  Permalink

  Cho em xin file word nhận định đúng sai môn: Công pháp quốc tế, Luật hành chính, Luật Dân sự.
  Email của em là: hothethao0220@gmail.com. Em cảm ơn ạ

  Reply
 • 16/04/2022 at 11:31 Chiều
  Permalink

  Cho mình xin File Word nhận định đúng sai tất cả các Môn

  Reply
 • 25/04/2022 at 8:54 Sáng
  Permalink

  Cho em xin File Word nhận định đúng sai môn: Luật Lao động, Luật Thương Mại, Luật Tố tụng dân sự ạ Email của em là: “nongquynhlqd@gmail.com”
  Em cảm ơn nhiều ạ!

  Reply
 • 03/05/2022 at 9:19 Chiều
  Permalink

  Cho em xin File Word nhận định đúng sai của Tất cả các môn Email của em là huytpu@gmail.com

  Reply
 • 03/05/2022 at 9:19 Chiều
  Permalink

  Cho em xin File Word nhận định đúng sai của Tất cả các môn Email của em là huytpu@gmail.com
  Em cảm ơn nhiều ạ!

  Reply
 • 14/07/2022 at 7:45 Chiều
  Permalink

  Cho mình xin File Word nhận định đúng sai Môn Luật Hiến pháp, Luật Dân sự, Luật hình sự, Luật Hành chính. Email của mình là thuhoainguyen2910@gmail.com.

  Reply
 • 19/10/2022 at 7:54 Chiều
  Permalink

  Cho em xin File word nhận định đúng sai môn Luật Hiến Pháp và môn Lý luận Nhà nước và Pháp luật ạ , Email của em là

  Reply
 • 26/10/2022 at 11:56 Chiều
  Permalink

  Cho mình xin File Word nhận định đúng sai Môn Công pháp quốc tế, Hôn nhân gia đình, Tư pháp quốc tế, Luật thương mại. Email của mình là: giomuachaua@gmail.com

  Reply
 • 03/11/2022 at 10:31 Chiều
  Permalink

  Cho mình xin File Word nhận định đúng sai Môn Công pháp quốc tế, Hôn nhân gia đình, Tư pháp quốc tế, Luật thương mại. Email của mình là: nguyenthihop2612@gmail.com

  Reply
 • 20/11/2022 at 8:10 Chiều
  Permalink

  Cho mình xin File Word nhận định đúng sai tất cả các môn, Email của mình là: tavy0797@gmail.com

  Reply
 • 30/11/2022 at 6:01 Chiều
  Permalink

  Cho mình xin File Word nhận định đúng sai Môn Luật tố tụng hình sự, Luật dân sự Email của mình là viban1990@gmail.com.

  Reply
 • 15/12/2022 at 12:31 Chiều
  Permalink

  Cho em xin file nhận định đúng sai môn luật hôn nhân gia đình và công pháp quốc tế với ạ
  Email của em: hoangphuc13082003@gmail.com

  Reply
 • 02/01/2023 at 5:43 Chiều
  Permalink

  Cho mình xin file Word nhận định đúng sai môn Luật Hiến Pháp
  Email của mình là:dthy25@gmail.com

  Reply

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Hỗ trợ chúng tôi bằng cách tắt TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO của bạn!

Cảm ơn bạn đã chọn website CỐ VẤN PHÁP LÝ!
Có vẻ như bạn đang sử dụng trình chặn quảng cáo. Quảng cáo tài trợ kinh phí cho website chất lượng và hoạt động tốt hơn.
Vui lòng cho phép quảng cáo để tiếp tục thưởng thức những thông tin pháp luật mới nhất mỗi ngày.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock