Kiến thức chung

Vai trò của tiền tệ trong nền kinh tế thị trường

Vai trò của tiền tệ trong nền kinh tế thị trường. Nhận thức và ứng dụng vai trò của tiền tệ trong nền kinh tế Việt Nam hiện nay?

1. Giới thiệu khái quát về nguồn gốc và chức năng của tiền

– Sự ra đời của tiền là một tất yếu khách quan từ sự phát triển (kinh tế – xã hội) của sản xuất và trao đổi hàng hoá.

– Tiền có vai trò giúp phát triển sản xuất và tiêu dùng hàng hóa, do đó nó trở thành một trong những công cụ hữu hiệu để tổ chức và quản lý nền kinh tế.

2. Vai trò của tiền trong quản lý kinh tế vĩ mô

– Là công cụ để xây dựng các chính sách vĩ mô (chính sách tổng điều tra quốc gia, chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, chính sách tiền tệ, chính sách kinh tế địa phương, v.v.)

– Nó là chủ thể và mục tiêu của chính sách kinh tế vĩ mô: ổn định tài chính là cơ sở của ổn định kinh tế. Ổn định tiền tệ là ổn định kinh tế, nền kinh tế ổn định phải có tài chính ổn định.

3. Vai trò của tiền trong quản lý kinh tế vi mô

– Hình thành vốn doanh nghiệp – Điều kiện cơ bản và cần thiết để thực hiện bất kỳ quá trình và loại hình sản xuất kinh doanh nào (P = F (K, L, T) ngoài chức năng sản xuất là tất cả K, L, T Cho biết yếu tố có thể chuyển giao hoặc gặp (nếu công ty có vốn)

– Đây là cơ sở để xây dựng các thước đo hiệu quả kinh tế nhằm so sánh chất lượng sản xuất và hoạt động kinh doanh giữa các công ty với nhau.

– Đây là cơ sở để xây dựng các thước đo và lựa chọn các phương án sản xuất kinh doanh. Tìm giải pháp tốt nhất.

– Là cơ sở cho việc thực hiện và kết hợp hạch toán kinh tế

– Nó là cơ sở của việc phân phối, phân phối lại trong doanh nghiệp nhằm phát triển sản xuất và bảo đảm đời sống xã hội.

– Các công cụ để phân tích kinh tế và tài chính của một công ty đưa ra các lựa chọn đầu tư đúng đắn dựa trên nó.

4. Liên hệ ghi nhận và ứng dụng tại Việt Nam

– Trước năm đổi mới kinh tế (1980), nhận thức về tiền tệ chưa được hoàn thiện và chính xác – đã đánh giá thấp tiền tệ nên tiền tệ không thể phát huy được vai trò hữu hiệu, ngược lại, tiền tệ liên tục xuống giá và không ổn định. . Những khó khăn, vướng mắc đối với quá trình quản lý và phát triển kinh tế.

– Từ những năm 1980, đất nước đã khẳng định lại tiền, xóa bỏ bao cấp, thực hiện cơ chế độc quyền, coi trọng tiền với vai trò quý giá như một công cụ để tổ chức và phát triển kinh tế. Đáp ứng nhu cầu về hiệu quả kinh tế và quản lý kinh tế theo cơ chế thị trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *