Vì sao nói nước ta sau Cách mạng tháng 8 ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc?

1. Thuận lợi:

– Nhân dân ta đã giành được quyền làm chủ nên rất phấn khởi gắn bó với chế độ.

– Cách mạng nước ta có Đảng (Hồ Chí Minh đứng đầu) sáng suốt lãnh đạo.

– Trên thế giới hệ thống XHCN đang hình thành, PTGPDT phát triển mạnh mẽ.

Xem thêm:

2. Khó khăn:

– Từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc, 20 vạn quân Trung Hoa Dân quốc kéo vào, theo chúng là bọn tay sai thuộc các tổ chức phản động, âm mưu cướp chính quyền mà nhân dân ta đã giành được.

– Từ vĩ tuyến 16 trở vào Nam, hơn 1 vạn quân Anh kéo vào, dọn đường cho thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta.

– Bọn phản động trong nước ngóc đầu dậy, làm tay sai cho Pháp, chống phá cách mạng.

– Chính quyền cách mạng còn non trẻ, lực lượng vũ trang còn yếu.

– Nạn đói vẫn chưa khắc phục. Hàng hóa khan hiếm, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.

– Di sản văn hoá lạc hậu của chế độ cũ rất nặng nề, hơn 90% dân số mù chữ, tệ nạn xã hội còn phổ biến.

– Ngân sách Nhà nước trống rỗng. Chính quyền chưa quản lý được Ngân hàng Đông Dương.

– Ngay sau Cách mạng tháng 8/1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đứng trước tình thế hiểm nghèo như “ngàn cân treo sợi tóc”.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Hỗ trợ chúng tôi bằng cách tắt TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO của bạn!

Cảm ơn bạn đã chọn website CỐ VẤN PHÁP LÝ!
Có vẻ như bạn đang sử dụng trình chặn quảng cáo. Quảng cáo tài trợ kinh phí cho website chất lượng và hoạt động tốt hơn.
Vui lòng cho phép quảng cáo để tiếp tục thưởng thức những thông tin pháp luật mới nhất mỗi ngày.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock