0Bình luận

Vị trí địa lý ảnh hưởng như thế nào đến tự nhiên nước ta?

1. Vị trí địa lí nước ta

– Nước ta nằm ở phía đông của bán đảo Đông Dương, gần trung tâm của khu vực Đông Nam á.

– Tiếp giáp trên đất liền (Trung Quốc, Lào, Campuchia) và trên biển tiếp giáp (Trung Quốc, Campuchia, PhiLippin, Brunây, Inđônêxia, Xingapo, Thái Lan).

– Toạ độ địa lí phần đất liền.

+ Điểm cực bắc: 23023’B Lũng Cú – Đồng Văn – Hà Giang.

+ Điểm cực Nam: 8034’B Đất Mũi- Ngọc Hiển- Cà Mau

+ Điểm cực Tây: 102009’Đ Sín Thầu – Mường Nhé- Điện Biên

+ Điểm cực Đông: 1090 24′ Đ  Vạn Thạnh- Vạn Ninh- Khánh Hoà.

Ngoài khơi, các đảo kéo dài tới khoảng vĩ độ 6050’B và từ khoảng kinh độ 1010Đ đến 117020′ Đ tại Biển Đông.

– Đại bộ phận lãnh thổ nằm trong khu vực múi giờ số 7.

2. Vị trí địa lý ảnh hưởng như thế nào đến tự nhiên nước ta?

+ Vị trí địa lí quy định đặc điểm cơ bản của thiên nhiên nước ta mang tính chất nhiệt đới ẩm gió mùa (nhiệt độ cao, chan hòa ánh nắng, khí hậu có 2 mùa rõ rệt, thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển, thảm thực vật bốn mùa xanh tốt, giàu sức sống…)

+ Do vị trí nước ta nên TN khoáng sản, tài nguyên sinh vật vô cùng phong phú.

+ Vị trí và hình thể dẫn đến phân hóa đa dạng của tự nhiên giữa miền Bắc với miền Nam, giữa miền núi với đồng bằng…

+ Nước ta nằm ở nơi gặp gỡ của nhiều luồng di cư động thực vật khiến cho tài nguyên sinh vật  rất phong phú.

+ Nước ta nằm trong vùng có nhiều thiên tai (bão, lũ lụt, hạn hán…).

Ý kiến