0Bình luận

Work permit là gì?

Work permit (hay giấy phép lao động) là văn bản cho phép người nước ngoài làm việc hợp pháp tại Việt Nam. Người lao động nước ngoài làm việc trên 3 tháng tại các tổ chức doanh nghiệp ở Việt Nam. Và bắt buộc phải xin giấy phép lao động và ký hợp đồng lao động sau đó.

Để được cấp Work permit tại Việt Nam, người nước ngoài phải thuộc đối tượng được cấp Work permit tại Việt Nam và đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

– Visa Việt Nam phải còn hạn trong thời gian làm work permit.

– Phải có công ty bảo lãnh làm việc tại Việt nam.

– Người nước ngoài phải có công ty bảo lãnh tại Việt Nam. Có nghĩa là đang làm một vị trí bất kì tại công ty Việt Nam hoặc công ty nước ngoài có trụ sở, chi nhánh tại Việt Nam.

– Giấy phép lao động phải có bằng cấp Đại Học, Thạc sĩ. Hoặc bằng cấp của chương trình theo học phải tương đương với lĩnh vực bạn đang làm việc.

– Xác nhận kinh nghiệm làm việc từ 6 tháng – 1 năm tại vị trí ở công ty.

Thủ tục xin work permit (giấy phép lao động) dành cho người nước ngoài là thủ tục khai báo với Cơ quan quản lý Lao Động về người Lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Thủ tục xin work permit gồm 2 bước:

(i)  Bước 1: Xin văn bản chấp thuận

Văn bản chấp thuận của Ủy ban Nhân dân. Tỉnh / Thành phố nơi Tổ chức, doanh nghiệp đóng tại địa bàn. Văn bản này là sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân. Tỉnh / Thành phố về việc sử dụng Lao động nước ngoài.

Thời gian xin: tùy vào tỉnh thành phố, thời gian xin khoảng 7 đến 21 ngày làm việc.

Kết quả: Văn bản chấp thuận sử dụng lao động nước ngoài.

(ii) Bước 2: Thủ tục xin work permit giấy phép lao động.

Hồ sơ gồm có:

– Văn bản chấp thuận của Ủy ban Nhân dân Tỉnh / Thành phố về việc doanh nghiệp được sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại. Doanh nghiệp.

– Bằng Đại học đã hợp pháp lãnh sự và dịch thuật công chứng. Bằng cấp này phù hợp với vị trí xin của. Tổ chức / Doanh nghiệp

– Xác nhận kinh nghiệm với vị trí phù hợp, đã hợp pháp lãnh sự và dịch thuật công chứng

– Lý lịch tư pháp Việt Nam hoặc Lý lịch tư pháp. Nước ngoài, đã hợp pháp lãnh sự và dịch thuật công chứng.

– Giấy khám sức khỏe tại các Bệnh viện đạt tiêu chuẩn. hoặc bệnh viện ở. Nước ngoài đã hợp pháp lãnh sự và dịch thuật công chứng.

– Mẫu đơn xin cấp Giấy phép lao động

– Ảnh thẻ 4×6

Thời gian xin: tùy vào tỉnh thành phố, thời gian xin khoảng 7 đến 10 ngày làm việc.

Kết quả: Giấy phép lao động dành cho người Nước ngoài.

Ý kiến