Doanh nghiệp - Đầu tưTin pháp luậtTin tức pháp luật nổi bật

Xin giấy phép thành lập trung tâm tiếng anh năm 2023

Trung tâm tiếng anh là cơ sở giáo dục thường xuyên thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực tiếng anh đáp ứng nhu cầu của người học.

03 loại hình trung tâm ngoại ngữ 2022

Trung tâm tiếng anh là cơ sở giáo dục thường xuyên thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, bao gồm:

(i) Trung tâm tiếng anh công lập do Nhà nước đầu tư thành lập và đảm bảo Điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân có con dấu và tài Khoản riêng.

(ii) Trung tâm tiếng anh tư thục do tổ chức, cá nhân trong nước đầu tư thành lập và đảm bảo Điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài Khoản riêng.

(iii) Trung tâm tiếng anh có vốn đầu tư nước ngoài do cá nhân, tổ chức kinh tế nước ngoài đầu tư toàn bộ hoặc góp một phần vốn để thành lập và đảm bảo Điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật, được phép sử dụng con dấu và tài Khoản riêng.

Điều kiện thành lập trung tâm tiếng anh mới nhất 2022

Trung tâm phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Có đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên đạt tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư 02/2020/TT-BGDĐT.

– Có địa điểm để xây dựng cơ sở vật chất, thiết bị theo quy định sau đây:

– Có đủ các phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện, phòng thực hành lao động sản xuất;

– Có các thiết bị dạy học và tài liệu học tập theo yêu cầu thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên.

Những điều kiện này phải được chứng minh trong hồ sơ xin cấp phép thành lập Trung tâm ngoại ngữ bằng các văn bản tài liệu.

Giám đốc trung tâm tiến anh cần đáp ứng các điều kiện sau:

– Có nhân thân tốt;

– Có năng lực quản lý;

– Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

– Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

– Giám đốc trung tâm được Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập trung tâm bổ nhiệm. Nhiệm kỳ giám đốc trung tâm ngoại ngữ là 05 năm.

Hồ sơ thành lập trung tâm tiếng anh gồm những gì?

Theo quy định thì hồ sơ xin cấp phép thành lập trung tâm ngoại ngữ gồm:

– Tờ trình đề nghị cấp phép hoạt động giáo dục;

– Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu quyết định thành lập trung tâm do người có thẩm quyền cấp;

– Nội quy hoạt động giáo dục của trung tâm;

– Báo cáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; văn bản chứng minh về quyền sử dụng hợp pháp đất, nhà; nguồn kinh phí bảo đảm hoạt động của trung tâm (Giấy xác nhận tài khoản ngân hàng của Công ty: có tối thiểu 300 triệu đến 500 triệu đồng).

Thủ tục thành lập trung tâm tiếng anh năm 2022

Bước 1: Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 Bộ hồ sơ đến Sở Giáo dục và Đào tạo nơi Trung tâm ngoại ngữ đặt địa điểm. Ngoài ra, tổ chức, cá nhân cũng có thể truy cập Cổng thông tin trực tuyến: https://dichvucong.hanoi.gov.vn/nop-truc-tuyen để nộp hồ sơ trực tuyến.

Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định, kiểm tra theo quy định.

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cho phép thành lập Trung tâm ngoại ngữ nếu đủ điều kiện, nếu chưa quyết định thành lập thì có văn bản thông báo, nêu rõ lý do.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *