Xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cần giấy tờ gì?

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có thể hiểu là một loại giấy tờ nhân thân dùng để xác nhận tại thời điểm xin cấp, người yêu cầu đang có tình trạng hôn nhân thế nào: Chưa đăng ký kết hôn với ai, đã ly hôn hay đang trong mối quan hệ hôn nhân với người khác.

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân được sử dụng để kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài. Ngoài ra, trong nhiều thủ tục khác như nhận con nuôi, xác định tài sản chung, tài sản riêng,… đều yêu cầu loại giấy tờ này.

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân có giá trị sử dụng đến thời điểm cá nhân tiến hành thực hiện thay đổi tình trạng hôn nhân hoặc 06 tháng kể từ ngày cá nhân được cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, tùy theo thời điểm nào đến trước.

Công dân có nhu cầu cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cần nộp hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ sau:

– Tờ khai cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo mẫu;

– Các loại giấy tờ có liên quan bao gồm: Bản án hoặc quyết định ly hôn (nếu trước đó đã ly hôn); Giấy chứng tử của vợ/chồng (nếu vợ/chồng đã chết); Ghi chú ly hôn, hủy việc kết hôn (công dân Việt Nam ly hôn, hủy kết hôn ở nước ngoài); Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân (đã cấp trước đó – nếu có), nếu không nộp lại thì phải trình bày rõ lý do.

Tiếp theo, công dân nộp hồ sơ bao gồm các loại giấy tờ nêu trên tại Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi thường trú của công dân Việt Nam hoặc của công dân nước ngoài và người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam, nếu có yêu cầu hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi công dân đăng ký tạm trú nếu công dân Việt Nam không có nơi thường trú, nhưng có đăng ký tạm trú.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, công chức tư pháp – hộ tịch kiểm tra, xác minh tình trạng hôn nhân của người có yêu cầu. Nếu đáp ứng đủ điều kiện và việc cấp Giấy xác nhận là hợp pháp thì công chức tư pháp – hộ tịch trình Chủ tịch UBND ký cấp 01 bản Giấy xác nhận cho người có yêu cầu. Nội dung Giấy xác nhận phải ghi đúng tình trạng hôn nhân của người có yêu cầu và mục đích sử dụng Giấy xác nhận.

Trường hợp người yêu cầu xác nhận tình trạng hôn nhân đã từng đăng ký thường trú tại nhiều nơi khác nhau thì phải có trách nhiệm chứng minh về tình trạng hôn nhân của mình. Cụ thể, người từng đăng ký thường trú tại nhiều nơi khác nhau có thể chứng minh về tình trạng hôn nhân của mình bằng cách về các địa phương đã từng đăng ký thường trú để xin xác nhận tình trạng hôn nhân trong thời gian thường trú tại địa phương đó.

Trường hợp người đó không chứng minh được thì công chức tư pháp – hộ tịch báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó đã từng đăng ký thường trú tiến hành kiểm tra, xác minh về tình trạng hôn nhân của người đó.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, Ủy ban nhân dân cấp xã được yêu cầu tiến hành kiểm tra, xác minh và trả lời bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã yêu cầu về tình trạng hôn nhân của người đó trong thời gian thường trú tại địa phương. Sau đó, nếu thấy đủ cơ sở, Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người yêu cầu theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Hỗ trợ chúng tôi bằng cách tắt TRÌNH CHẶN QUẢNG CÁO của bạn!

Cảm ơn bạn đã chọn website CỐ VẤN PHÁP LÝ!
Có vẻ như bạn đang sử dụng trình chặn quảng cáo. Quảng cáo tài trợ kinh phí cho website chất lượng và hoạt động tốt hơn.
Vui lòng cho phép quảng cáo để tiếp tục thưởng thức những thông tin pháp luật mới nhất mỗi ngày.