Hành chính - Nhà nướcTin pháp luậtTin tức pháp luật nổi bật

Xin xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân năm 2023

Hướng dẫn thủ tục xin xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân (thực hiện tại cấp trung ương) năm 2022:

1. Trình tự thực hiện

– Bước 1: Công dân đã được cấp thẻ Căn cước công dân có nhu cầu được xác nhận số Chứng minh nhân dân, số Căn cước công dân chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

– Bước 2: Nộp hồ sơ tại Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc đăng ký cấp giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân, số Căn cước công dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an khi công dân có thông tin số Chứng minh nhân dân, số Căn cước công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

– Bước 3: Nhận kết quả tại Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an hoặc trả qua đường chuyển phát đến địa chỉ theo yêu cầu.

2. Hồ sơ xin xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân gồm những gì?

Hồ sơ xin xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân gồm:

– Giấy đề nghị xác nhận số Chứng minh nhân dân (Mẫu CC13 ban hành kèm theo Thông tư số 41/2019/TT-BCA ngày 01/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an) hoặc thực hiện các yêu cầu trên cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

– Trường hợp thông tin về số Chứng minh nhân dân, số Căn cước công dân chưa có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì đề nghị công dân cung cấp bản chính hoặc bản sao thẻ Căn cước công dân, bản sao Chứng minh nhân dân (nếu có).

3. Cách thức nộp hồ sơ xin xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân

– Trực tiếp: Nộp trực tiếp tại Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.

– Trực tuyến: Đăng ký cấp giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân, số Căn cước công dân trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an khi công dân có thông tin số Chứng minh nhân dân, số Căn cước công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *